Terug naar het overzicht

Integrale controles voor veiliger ondernemingsklimaat

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente heeft samen met veiligheidspartners – politie, omgevingsdienst, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Nederlandse Arbeidsinspectie en Stedin – controles uitgevoerd bij ondernemers in Oud-Beijerland, Puttershoek en Strijen. Bij deze onaangekondigde controles keken toezichthouders en controleurs of de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Mede dankzij de medewerking van de ondernemers zijn de controles succesvol verlopen. De meeste bedrijven hadden hun zaken op orde. Toch werden er ook overtredingen geconstateerd.

Wat is een integrale controle?

In gemeente Hoeksche Waard vinden, net als in andere gemeenten, integrale controles plaats. Diverse toezichthouders en controleurs kijken elk vanuit hun eigen bevoegdheid naar de situatie ter plaatse. De controle is in de eerste plaats gericht op naleving van regels zoals het bestemmingsplan en milieuregels. Naleving vermindert de verstoring van de openbare orde en draagt bij aan de veiligheid van een plek en de omgeving. Daarbij houden we ook de ogen en oren open voor signalen van (ondermijnende) criminaliteit.

Resultaten controle

Tijdens de controles kwamen enkele milieuovertredingen aan het licht, zoals een vetafscheider die niet goed functioneerde en de afvalstoffenadministratie die niet op orde was. Ook waren er overtredingen van het bestemmingsplan en bouwbesluit, waren er vergunningen niet op orde en werd een overtreding van de arbeidstijdenwet geconstateerd. Daarnaast werd er een werknemer met een uitkering aangetroffen en liep de NVWA bij een horecazaak tegen wat hygiëneproblemen aan. De politie was aanwezig om de algehele veiligheid te waarborgen.

Eerlijk en veilig ondernemingsklimaat

“Deze controles vinden met enige regelmaat plaats en zijn een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten”, aldus burgemeester Aptroot. “De meeste ondernemers zijn blij met de controles, maar een enkele niet. Zij krijgen soms onterecht het gevoel dat ze ergens van verdacht worden, terwijl de meeste controles juist willekeurig plaatsvinden. Ondanks dat ervaren wij gelukkig meestal veel medewerking. Samen met ondernemers werken we aan een veiliger en eerlijker ondernemingsklimaat in de Hoeksche Waard. Veiligheid doen we samen.”

Melden helpt!

Tijdens de controles zijn de handhavers en controleurs ook alert op signalen van ondermijning, dus bijvoorbeeld dat een bedrijf of pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als daar sprake van is, zorgt dat vaak voor overlast en een onveilige situatie voor de omgeving. Vermoed u criminele activiteiten bij u in de buurt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of ga naar de website Meld Misdaad Anoniem.