Terug naar het overzicht

Inloopbijeenkomst over windenergie bij agrarische bedrijven

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Maandagavond 20 november is er een inloopbijeenkomst over het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ dat gemeente Hoeksche Waard opstelt. In dit uitvoeringsbeleid komen de voorwaarden te staan waaronder de plaatsing van 1 kleine tot middelgrote windmolen of andere vorm van kleinschalige opwek van windenergie voor eigen gebruik van de agrariër mogelijk is. Ook wordt er gekeken of er voorwaarden nodig zijn voor bijbehorende voorzieningen zoals energieopslag in batterijen. (Agrarische) ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners, die benieuwd zijn naar het uitvoeringsbeleid en/of hierover willen meedenken zijn van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomst.

Informatie en aangeven van wensen en behoeften

Tijdens de inloopbijeenkomst worden geïnteresseerden via informatieposters geïnformeerd over de eerste lijnen van het uitvoeringsbeleid. Er is informatie over het ‘beleid en proces’, over de ‘wettelijke en ruimtelijke voorwaarden’ en over de ‘landschappelijke inpassing en milieu’. De gemeente en de betrokken adviesbureaus Bosch & van Rijn (ruimtelijk en wet- en regelgeving) en Feddes/Olthof (landschappelijk) zijn aanwezig om de vragen van de bezoekers te beantwoorden. Ook is het mogelijk om wensen en behoeften met betrekking tot het te ontwikkelen uitvoeringsbeleid aan te geven. Deze reacties worden samen met onder andere inbreng vanuit andere gesprekken meegenomen bij het opstellen van het concept-uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’.

Vooraf aanmelden

De inloopbijeenkomst is van 19.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van gemeentehuis Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 1 van de 3 tijdsblokken. Zie voor aanmelden en meer informatie over het uitvoeringsbeleid ‘Windenergie bij agrarische bedrijven’ en het proces tot nu toe en het vervolg deze pagina.