Terug naar het overzicht

Inloopbijeenkomst over een kleinschalige woongroep

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeente Hoeksche Waard heeft het voornemen om mee te werken aan het mogelijk maken van een kleinschalige woongroep voor 14 minderjarige statushouders. De kleinschalige woongroep is bedoeld voor Alleenstaande Minderjarige Vergunninghouders (AMV-ers) en zouden komen te wonen aan de Wilhelminastraat 1 in Oud-Beijerland. AMV-ers zijn vluchtelingen van 15 tot 18 jaar die alleen, zonder hun
ouders, naar Nederland zijn gekomen en inmiddels een verblijfsstatus hebben gekregen. Minderjarige statushouders vallen onder verantwoordelijkheid van Nidos, de voogdij- en opvangorganisatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Nidos zorgt dag en nacht voor begeleiding bij de woongroep. Dit wordt uitgevoerd door Alleen Samen Zorg.


Voor er een definitief besluit wordt genomen, wil de gemeente omwonenden informeren en vragen wat zij van het plan vinden. Deze uitkomsten weegt het college mee in het op een later moment te nemen besluit. Op dinsdag 14 mei is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Direct omwonenden in een straal van ongeveer 250 meter rond de locatie ontvingen een brief met uitnodiging voor deze bijeenkomst. De inloopbijeenkomst is in het pand aan de Wilhelminastraat 1 in Oud-Beijerland en begint om 17 uur. Om 19.30 uur eindigt de bijeenkomst.