Terug naar het overzicht

Ingangsdatum Omgevingswet verplaatst naar 1 januari 2024

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft op donderdag 26 januari aan de Eerste en Tweede Kamer het Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) aangeboden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De nieuwe voorgestelde ingangsdatum is 1 januari 2024.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is inmiddels voldoende technisch gereed om een ingangsdatum vast te stellen, aldus minister De Jonge.  Met dit nieuwe uitstel – de vorige ingangsdatum was 1 juli 2023 – komt de minister tegemoet aan de wens van gemeenten om minimaal 6 maanden voorbereidingstijd te hebben tussen het slaan van het KB en de ingangsdatum.

Nieuwe initiatieven in de Hoeksche Waard

Bij nieuwe initiatieven en projecten kijkt de gemeente graag met u mee wat in aanloop richting de Omgevingswet de meest geschikte procedure hiervoor is.

De Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt straks veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit moet het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen.

Meer lezen

Meer informatie over de voortgang vindt u op de website van Rijksoverheid.