Terug naar het overzicht

Informatiebijeenkomst bedrijventerrein Goidschalxoord

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Voor het bedrijventerrein in Goidschalxoord onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om de woonomgeving te verbeteren. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het terrein een andere functie geven. Of een andere toevoerweg aanleggen. We brengen het samen met inwoners en de grondeigenaar van het terrein breed in beeld. Op 2 maart en 7 april 2022 organiseerden wij 2 bijeenkomsten voor inwoners. De eerste bijeenkomst gaf beeld bij wat inwoners zouden willen. BVR, een bureau voor ruimtelijke ontwikkeling, maakte met die informatie diverse modellen met een andere invulling voor het gebied. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben we deze modellen met elkaar besproken. Aanwezigen konden
aangeven wat ze wel en niet goed vonden aan de modellen en welke combinaties van de modellen eventueel voorkeur hadden. Daar kwamen nieuwe voorkeursmodellen uit. Op deze nieuwe
voorkeursmodellen konden mensen schriftelijk reageren. In totaal hebben wij 55 reacties ontvangen. De binnengekomen reacties verschillen erg van elkaar. Er is niet één duidelijke lijn en het maakt het voor ons niet eenvoudig om een keuze te maken voor 1 van de modellen. Daarom nodigen wij u uit voor een derde informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst woensdag 29 juni

Op woensdagavond 29 juni nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis Oud-Beijerland aan de Willem van Vlietstraat 6. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.