Terug naar het overzicht

Informatie Oekraïne

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd voorbereidingen te treffen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) bereidt de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor in deze regio. De VRZHZ voert namens 10 gemeenten, waaronder Hoeksche Waard, in onze regio verschillende taken uit voor onder andere crisisbeheersing. Per veiligheidsregio moeten er volgende week minimaal 1000 opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne worden georganiseerd. Daarna moeten later nog eens 1000 plekken per regio beschikbaar worden gesteld, waarmee de totale opvang in Nederland op 50.000 plekken komt.

Ook aan gemeente Hoeksche Waard is gevraagd te kijken wat de mogelijkheden voor opvang zijn. Het college heeft uitgesproken bereid te zijn om vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen op te vangen. Op dit moment brengt de gemeente in beeld wat de mogelijkheden zijn en wordt een inventarisatie daarvan gemaakt. Ook de andere gemeenten in deze Veiligheidsregio zijn bezig met het onderzoeken van mogelijkheden voor opvang. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk in regionaal verband op elkaar afgestemd. Het is dus ook mogelijk dat eerst plekken worden gemaakt in een andere gemeente die binnen onze veiligheidsregio valt. Zodra meer bekend is over de keuze van opvanglocaties, wordt de informatie via deze website gedeeld.

Wat kunt u doen?

Heel veel mensen willen in actie komen voor de vluchtelingen uit Oekraïne, ook in de Hoeksche Waard. Afgesproken is dat Vluchtelingenwerk Nederland een coördinerende rol speelt in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Wilt u mensen opvangen? Wilt u werk aanbieden of vrijwilliger worden? Op de website van Vluchtelingenwerk kunt u terecht voor informatie. U kunt ook bellen naar Vluchtelingenwerk Hoeksche Waard via telefoonnummer: 06-23826835.

Meer informatie