Terug naar het overzicht

In februari ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde

Dit nieuwsbericht is verlopen.

SVHW heft en int de lokale belastingen voor onze gemeente en voor waterschap Hollandse Delta. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in onze gemeente. In februari 2023 ontvangt u het aanslagbiljet lokale belastingen met uw WOZ-waarde.

Wat betekent de WOZ voor u?

De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Zo bepaalt de WOZ-waarde de hoogte van een aantal belastingen bij:

  • Gemeente (onroerende zaakbelasting);
  • Belastingdienst (inkomsten-, vennootschaps- en erfbelasting);
  • Waterschap (watersysteemheffing).

Het is belangrijk dat uw WOZ-waarde juist wordt vastgesteld. SVHW waardeert voor onze gemeente de woningen en de bedrijfspanden.

Hoe komt de WOZ-waarde tot stand?

Jaarlijks analyseert en vergelijkt SVHW de marktgegevens van woningen en bedrijfspanden. Deze gegevens komen terecht in een geautomatiseerd taxatiemodel, dat de WOZ-waarde bepaalt. De taxateurs van SVHW controleren de waarde en stellen deze vast.

SVHW stelt de WOZ-waarde vast op basis van de huizenprijzen van vorig jaar. Toen waren de prijzen hoog. Het kan zijn dat de WOZ-waarde daarom hoger uitvalt dan de huizenprijzen op dit moment.

Wilt u meer weten over de WOZ-waarde?

Kijk dan op de website van SVHW.

U las zojuist een nieuwsbericht van SVHW

Persbericht De Waarderingskamer;
WOZ-waarde woning stijgt in 2023 met gemiddeld 17%

De WOZ-waarde van woningen die veel mensen de komende weken van hun gemeente ontvangen stijgt nog sterk. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning komt dit jaar uit op 17%. Dit is een landelijk gemiddelde. De recente berichten over de woningmarkt laten zien dat gemiddelde verkoopprijs van woningen de afgelopen maanden daalt. Deze daling is dit jaar niet terug te zien in de WOZ-waarden. Dat komt omdat voor de WOZ-waarde in 2023 gemeenten moeten kijken naar de marktontwikkeling in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2022).

Regionale verschillen

De 17% stijging is een landelijk gemiddelde. Per woning wijkt de waardestijging af van dit landelijk gemiddelde. De waardestijging van een woning hangt af van verschillende factoren zoals de ligging, het type woning en de status van onderhoud. Ook zijn er regionale verschillen. Op dit moment zijn gemeenten bezig met de laatste controle van de WOZ-waarden. Het overzicht met actuele waardeontwikkelingen per gemeente is te vinden op de website van de Waarderingskamer.

Waardepeildatum

Voor het bepalen van de WOZ-waarde in 2023 moeten gemeenten kijken naar de verkoopcijfers van woningen rond 1 januari 2022. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. De waardepeildatum ligt altijd in het verleden. Voor 2023 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2022.

Afkorting WOZ

De afkorting Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruiken deze WOZ-waarde voor het heffen van onder meer de onroerendzaakbelasting (ozb), watersysteemheffing gebouwd en het eigenwoningforfait. Ook voor huurders van woningen kan de WOZ-waarde van belang zijn, bijvoorbeeld voor het bepalen van de maximale huur op basis van het woningwaarderingsstelsel.

U las zojuist een persbericht van De Waarderingskamer