Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden over de plannen van het college? Kijk dinsdagavond 11 en donderdagavond 13 juni mee!

Wat vinden de woordvoerders uit de fracties van het actualisatieplan voor een nieuw zwembad in Numansdorp? Of van de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid? Dit en meer staat op de agenda van de raad tijdens de oordeelsvormende vergaderingen op dinsdagavond 11 juni. Voorafgaand aan de oordeelsvormende vergaderingen, vindt een extra raadsvergadering plaats om 19.00 uur. Hierin debatteert de raad over de ontstane situatie in de coalitie. Welkom!

Vergadering ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

Op donderdagavond 13 juni vergadert de raad onder meer over de vervolgaanpak voor het verbeteren van de ontsluiting Hoeksche Waard zuidwest en het grondstoffenbeleidsplan.

Grondstoffenbeleidsplan 2025 – 2030

De gemeente draagt de zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Dit doet de gemeente samen met de RAD (Regionale Afvalstoffendienst). Gemeente Hoeksche Waard streeft naar een circulaire en afvalvrije economie. In een circulaire economie gebruiken we spullen, die we nu nog zien als afval, opnieuw als product. Of we recyclen de spullen. Zo hebben we minder grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom is het belangrijk dat we grondstoffen zoals textiel, papier, plastic en elektrische apparaten, scheiden van het restafval. Met het grondstoffenbeleidsplan stelt het college voor hoe de gemeente dit de komende jaren wil doen. Hoe oordeelt de gemeenteraad over dit beleidsplan?

Vergadering ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

Op dinsdagavond 11 juni debatteert de raad over verschillende financiële stukken van gemeenschappelijke regelingen, zoals de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Dienst Gezondheid en Jeugd en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Gemeenschappelijke regelingen

Om taken goed uit te voeren, werken gemeenten soms regionaal samen met andere partijen. Deze samenwerking tussen bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen, kan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (hierna GR). Anders gezegd is een GR een samenwerkingsverband waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De GR vormt een min of meer zelfstandige organisatie met een zelfstandig uit te voeren takenpakket. De gemeenteraad (of –raden, wanneer meerdere gemeenten onder dezelfde GR vallen) geeft de kaders aan, benoemt de gewenste effecten van de GR, bepaalt de financiële input daarvoor en controleert de GR. Zo kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op voorgenomen besluiten van het bestuur van de GR, zoals de jaarstukken en de ontwerpbegroting van de GR.

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 11 juni en donderdagavond 13 juni om 20.30 uur vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis Oud-Beijerland aan de W. van Vlietstraat 6. U kunt de vergaderingen ook live online volgen via de live pagina op de website.

De complete agenda’s en stukken voor deze vergaderingen vindt u op de overzichtspagina van de vergaderingen. Klik op datum 11 juni 2024 of 13 juni.