Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden over de plannen van het college? Kijk dinsdag 5 september mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wat vinden de woordvoerders uit de fracties van de gemeenteraad Hoeksche Waard van het ontwerpbestemmingsplan Gorzenweg 1 (De Witte Boerderij) in Heinenoord? Of van de zienswijze op de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling SVHW? Dit en meer staat op de agenda tijdens de oordeelsvormende vergaderingen op dinsdagavond 5 september. Welkom!

Bijeenkomst Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte

In deze vergadering oordelen de woordvoerders onder meer over het Integraal Accommodatieplan dat gaat over huisvesting en het gebruik van gemeentelijk vastgoed voor de dorpen Goudswaard en ’s-Gravendeel. Ook oordelen zij over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van 40 tijdelijke woningen voor 15 jaar in Numansdorp.

Ontwerpbestemmingsplan voor permanent restaurant in De Witte Boerderij in Heinenoord

De Witte Boerderij, op het perceel Gorzenweg 1 in Heinenoord, was een boerderij en is nu een Rijksmonument. Vroeger had het pand een agrarische functie, waarna het pand de bestemming detailhandel kreeg. In 2019 tot en met 2021 is een tijdelijke vergunning verleend voor een POP-UP restaurant. De initiatiefnemer wil het pand permanent gaan gebruiken als restaurant. Hoe kijken de woordvoerders aan tegen dit ontwerpbestemmingsplan om dit plan mogelijk te maken?

Bijeenkomst Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen

De raads- en burgerleden oordelen in deze vergadering onder andere over de Algemene Plaatselijke Verordening 2023 (APV) en het Treasurystatuut 2023.

Gemeente Drimmelen treedt per 1 januari 2024 toe tot de Gemeenschappelijke Regeling SVHW

De Gemeenschappelijke Regeling SVHW staat voor het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling. Deze instelling heft en int lokale belastingen en stelt de waarden voor de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vast. De Gemeenschappelijke Regeling moet aangepast worden, vanwege de toetreding van de gemeente Drimmelen op 1 januari 2024. De gemeenteraad wordt gevraagd toestemming te geven aan het college voor het instemmen met deze wijziging.

Vergadering bijwonen? Welkom!

Volg de vergaderingen op dinsdagavond 5 september vanaf de publieke tribune. De vergaderingen zijn in het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6) en starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen ook live online volgen op de pagina ‘Vergadering live kijken’.

De complete agenda en stukken voor deze vergaderingen vindt u op de pagina ‘Agenda’s & vergaderstukken’. Klik op datum 5 september 2023.