Terug naar het overzicht

Hoe oordelen de raads- en burgerleden over de plannen van het college? Kijk 9 april mee!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdagavond 9 april zijn de oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad Hoeksche Waard. Op die avond oordelen de raads- en burgerleden over de onderwerpen die op de agenda’s staan. De vergaderingen starten om 19.30 uur. U kunt de vergaderingen volgen vanaf de publieke tribune in het gemeentehuis in Oud-Beijerland, aan de W. van Vlietstraat 6. Of online via de live pagina. Welkom!

Vergadering ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’

In deze vergadering oordelen de raads- en burgerleden onder meer over de keuzenota Mobiliteitsplan Hoeksche Waard en de bestemmingsplannen Nieuweweg ‘s-Gravendeel en Fazant 5 Maasdam.

Bestemmingsplan Windpark Oude Mol
De gemeenteraad heeft in 2020 het bestemmingsplan voor het Windpark Oude Mol vastgesteld, om de bestaande windmolens nabij Strijensas te vervangen. Echter moet het beplantingsplan in het bestemmingsplan aangepast worden. Hierin staat waar planten en bomen geplaatst zullen worden bij het windpark. De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.    

Vergadering ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

De raads- en burgerleden oordelen in deze vergadering onder andere over de regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de zienswijze op de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling SVHW.

Zienswijze op het Meerjarenbeleidsplan van de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid
De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&HJ) zet zich in voor een gezonde en sociaal veilige samenleving. In het Meerjarenbeleidsplan staat wat de DG&J in Zuid-Holland de komende vier jaar gaat doen om dit te bereiken. Gemeente Hoeksche Waard mag een reactie (zienswijze) geven op dit plan en de begroting ervan. Hoe oordeelt de raad over deze zienswijze?

Wat staat nog meer op de agenda’s?

De complete agenda’s en stukken voor deze vergaderingen vindt u op deze pagina. Klik op datum 9 april 2024.