Terug naar het overzicht

Gladheid bestrijden? Dat doen we samen!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het heeft lang geduurd, maar het wordt nu toch echt wat kouder. Ook ’s nachts. En dat betekent dat de kans op vorst en gladheid toeneemt. De gemeente is er klaar voor. U ook?

Haal een emmertje gratis strooizout

Wilt u uw eigen paadje en de stoep voor uw deur strooien? Haal dan een emmertje gratis strooizout. U kunt uw emmer komen vullen op de volgende 4 locaties in de Hoeksche Waard:
• Mijnsheerenland, Vrouwehuisjesweg 7a (naast toegangspoort gemeentewerf team Buitendienst)
• Numansdorp, Jan van der Heydenstraat 17 (naast toegangspoort gemeentewerf team Buitendienst)
• Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 (bij hoofdingang gemeentehuis)
• Maasdam, Sportlaan 22 (achterzijde gemeentehuis bij fietsenhok)

Let op: neem zelf een emmertje mee en iets om het zout mee te scheppen! Om zoveel mogelijk inwoners te kunnen helpen, vragen wij u dringend om geen grote hoeveelheden mee te nemen.

Strooibeleid van de gemeente

De gemeente zorgt ervoor dat de wegen binnen de bebouwde kom van elk dorp gestrooid worden. Deze wegen kunnen niet allemaal gelijktijdig worden aangepakt. Het uitgangspunt is dat eerst de belangrijkste (en vaak drukste) verbindingswegen worden aangepakt. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in 2 ‘urgenties’ met bijbehorende strooiroutes. Dus: welke wegen en fietspaden moeten eerst worden gestrooid en welke straten volgen daarna. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar belangrijke verbindingswegen binnen de Hoeksche Waard die gebruikt worden door het openbaar vervoer en de hulpdiensten.

1e urgentie

De hoofdroutes hebben de hoogste prioriteit. Deze wegen worden als eerste gestrooid (dag en nacht). Dit zijn alle doorgaande wegen, bus- en wijkontsluitingswegen en doorgaande (school) fietspaden.

2e urgentie

De 2e urgentie wordt ingezet wanneer de 1e urgentie onder controle is. Denk hierbij aan het strooien van wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen, straten bij winkelcentra, scholenroutes en overige wegen in woonwijken. De route voor de 2e urgentie wordt in principe alleen overdag gereden.

Het waterschap, de provincie en het Rijk zijn verantwoordelijk voor het strooien van de wegen buiten de bebouwde kom. Zij zijn, samen met de gemeente, aangesloten op hetzelfde gladheidsalarmeringssysteem.

Waarom zijn de paaltjes op fietspaden weggehaald?

Aan het begin van sommige fietspaden staan (rood-witte) paaltjes. Dit is om te voorkomen dat er groter verkeer over het fietspad rijdt. Deze paaltjes staan in de weg als de kleinere strooiwagens het fietspad willen strooien. Daarom worden deze paaltjes elk jaar begin november verwijderd en pas in het voorjaar weer teruggeplaatst.

Meer informatie over de gladheidsbestrijding vindt u op de pagina Gladheidsbestrijding.