Gladheidsbestrijding

Op grond van de Wegenwet en de Gemeentewet moeten wij ervoor zorgen dat onze wegen in goede staat zijn. Dat betekent dat we tijdens de winterperiode ook verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van gladheid.

De gemeente zorgt ervoor dat de wegen binnen de bebouwde kom van elk dorp (preventief) gestrooid worden. Deze wegen kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt. Daarom hebben we gekeken welke wegen voorrang moeten krijgen. Het uitgangspunt daarbij is dat eerst de wegen met het meeste verkeer worden aangepakt. De wegen zijn daarom onderverdeeld in 2 verschillende strooiroutes. De wegen met het meeste verkeer vallen onder de zogenoemde ‘1e urgentie strooiroute’ (deze zijn dus als eerste aan de beurt). Daarna worden de wegen van de ‘2e urgentie strooiroute’ gestrooid.

1e urgentie strooiroute

De hoofdroute heeft de hoogste prioriteit. Deze wegen worden als eerste gestrooid. Dit zijn alle doorgaande wegen, bus- en wijkontsluitingswegen en doorgaande (school) fietspaden.

2e urgentie strooiroute

De 2e urgentie wordt ingezet wanneer de 1e urgentie onder controle is. Denk hierbij aan het strooien van wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen, straten bij winkelcentra, scholenroutes en overige wegen in woonwijken. De route voor de 2e urgentie wordt in principe alleen overdag en bij aanhoudende gladheid gereden.

Strooien fietspaden

Om ook de fietspaden te kunnen strooien, worden eventuele paaltjes rond 1 november verwijderd. Zo kunnen strooiwagens ongehinderd hun werk doen. Aan het einde van het gladheidseizoen – rond 1 april – worden de paaltjes weer teruggeplaatst.

Wij strooien niet op de trottoirs. Veel inwoners zorgen zelf voor het ijs- en sneeuwvrij houden van het trottoir voor hun woning. Hiermee doet u niet alleen uzelf, maar ook anderen een plezier. Strooizout is voor een klein bedrag te koop bij onder andere supermarkten, bouwmarkten en tuinwinkels. Daarnaast verstrekken wij via diverse locaties in de Hoeksche Waard ook gratis kleine hoeveelheden strooizout. Zo willen we initiatieven om het trottoir in uw buurt ijs- en sneeuwvrij te maken stimuleren.

In de winterperiode staat er strooizout klaar bij 4 locaties in de Hoeksche Waard. Als inwoner kunt u hier zelf een emmertje met strooizout vullen. U kunt er 24/7 terecht. De locaties zijn: 

  • Mijnsheerenland, Vrouwehuisjesweg 7a (naast toegangspoort gemeentewerf team Buitendienst)
  • Numansdorp, Jan van der Heydenstraat 17 (naast toegangspoort gemeentewerf team Buitendienst)
  • Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 (bij hoofdingang gemeentehuis)
  • Maasdam, Sportlaan 22 (achterzijde gemeentehuis)

Let op: neem zelf een emmertje mee en iets om het zout mee te scheppen! We willen graag zoveel mogelijk inwoners van dienst zijn. Daarom vragen we u dringend om geen grote hoeveelheden mee te nemen.