Terug naar het overzicht

Gladheid bestrijden? Dat doen we samen!

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De kans is groot dat over niet al te lange tijd de temperaturen (’s nachts) dalen tot rond het vriespunt. Dat betekent dat de kans op vorst en gladheid toeneemt. De gemeente is er klaar voor. U ook?

Haal een emmertje gratis strooizout

Wilt u uw eigen paadje en de stoep voor uw deur strooien? Haal dan een emmertje gratis strooizout. U kunt uw emmer komen vullen op de volgende 4 locaties in de Hoeksche Waard:

  • Mijnsheerenland, Vrouwehuisjesweg 7a (naast toegangspoort gemeentewerf team Buitendienst);
  • Numansdorp, Jan van der Heydenstraat 17 (naast toegangspoort gemeentewerf team Buitendienst);
  • Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6 (bij hoofdingang gemeentehuis);
  • Maasdam, Sportlaan 22 (achterzijde gemeentehuis naast fietsenhok).

Let op: neem zelf een emmer mee en iets om het zout mee te scheppen! Om zoveel mogelijk inwoners te kunnen helpen, vragen wij u dringend om geen grote hoeveelheden mee te nemen.

Strooibeleid van de gemeente

De gemeente zorgt ervoor dat de wegen binnen de bebouwde kom van elk dorp (preventief) gestrooid worden. Deze wegen kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt. Daarom hebben we gekeken welke wegen voorrang moeten krijgen. Het uitgangspunt daarbij is dat eerst de wegen met het meeste verkeer worden aangepakt. De wegen zijn daarom onderverdeeld in 2 verschillende strooiroutes. De wegen met het meeste verkeer vallen onder de zogenoemde ‘1e urgentie strooiroute’ (deze zijn dus als eerste aan de beurt). Daarna worden de wegen van de ‘2e urgentie strooiroute’ gestrooid.

Eerste urgentie strooiroute

De hoofdroutes hebben de hoogste prioriteit. Deze wegen worden als eerste gestrooid. Dit zijn alle doorgaande wegen, bus- en wijkontsluitingswegen en doorgaande (school) fietspaden.

Tweede urgentie strooiroute

De tweede urgentie wordt ingezet wanneer de 1e urgentie onder controle is. Denk hierbij aan het strooien van wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen, straten bij winkelcentra, schoolroutes en overige wegen in woonwijken. De route voor de 2e urgentie wordt in principe alleen overdag en bij aanhoudende gladheid gereden.

Waarom zijn de paaltjes op fietspaden weggehaald?

Aan het begin van sommige fietspaden staan (rood-witte) paaltjes. Dit is om te voorkomen dat er groter verkeer over het fietspad rijdt. Deze paaltjes staan in de weg als de kleinere strooiwagens het fietspad willen strooien. Daarom worden deze paaltjes elk jaar begin november verwijderd en pas rond 1 april weer teruggeplaatst. Meer informatie over de gladheidsbestrijding vindt u op de pagina Gladheidsbestrijding.