Terug naar het overzicht

Gezocht: ervaringsdeskundigen en meedenkers over thema Complexe Maatschappelijke Zorg

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Sommige inwoners hebben last van meervoudige problematiek. Dat wil zeggen dat zij bijvoorbeeld psychische problemen hebben en gelijktijdig ook andere problemen hebben op verschillende levensterreinen. Denk hierbij aan financiële problemen, een verstoord dag- en nachtritme of uitdagingen op het gebied van de huishouding en administratie.

Op verschillende plekken en via verschillende initiatieven wordt er hulp en ondersteuning geboden aan deze inwoners. Maar in hoeverre sluit dit aanbod aan op de behoeften en mogelijkheden van de inwoner die hulp nodig heeft? Dat gaan we onderzoeken en daarom willen we graag in gesprek met inwoners die hiermee ervaring hebben. Als hulpvrager, maar ook als betrokkene rond iemand met meervoudige problematiek.

Meer informatie

Wilt u meewerken aan ons onderzoek, meepraten over dit thema of meer informatie? Mail dan naar astrid.hissink@gemeentehw.nl, dan neemt zij contact met u op.