Terug naar het overzicht

Geslaagde buurtactie in Puttershoek: bewoners maken hun schuurdaken asbestvrij

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op zaterdag 11 november staken buurtbewoners uit de straten Wipmolen, Standerdmolen, Bovenkruier, Binnenkruier en Tjasker in Puttershoek gezamenlijk de handen uit de mouwen. Zij deden met 25 adressen mee aan een buurtactie die Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en gemeente Hoeksche Waard in samenwerking met RAD organiseerden. Tijdens deze actie vervingen de bewoners de asbestdaken van hun schuren voor gezonde daken. Ook werden er verschillende groene daken aangelegd door de daken te bedekken met plantjes, bomen geplant en regentonnen aangesloten.

Gemeente en omgevingsdienst bieden praktische hulp

In deze straten waren nog veel schuurdaken bedekt met asbestgolfplaten. Asbest kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Hoe ouder de asbestplaten zijn, hoe groter het risico is dat er asbestvezels vrijkomen en zich verspreiden in de omgeving. Daarom besloten de gemeente en omgevingsdienst om een eenmalige actie te organiseren. Tijdens de actie haalden bewoners zelf het asbestdak eraf. En de omgevingsdienst en gemeente regelden 2 containers, inpakmateriaal voor het asbest en beschermende kleding. De deelnemers die meededen aan de asbestactie konden daarnaast eenmalig gebruik maken van een extra hoge subsidie van de gemeente voor het vergroenen en watervriendelijk maken van de tuin.

Samen voor een gezonde en groene buurt

Wethouder Adriaan van der Wulp kwam ’s ochtends bij de start een kijkje nemen en sprak met de inwoners: “Het maakt me trots om te zien hoe de gemeenschap samenkomt om hun asbestdaken te vervangen. Het is belangrijk dat we zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Bovendien ben ik verheugd dat verschillende bewoners ook gebruik maken van de subsidie van de gemeente om meteen een groen dak aan te leggen, tegels te vervangen door planten, een boom te planten of een regenton aan te sluiten. Samen maken we onze buurt zo ook groener en duurzamer.”

Buurtbewoner Hans Hoekman ging nadat hij de brief over de buurtactie ontving, voortvarend aan de slag. Met verschillende buren kwam hij op een avond op het plein bijeen om te kijken hoe ze de krachten konden bundelen. Hoekman: “Door de opbouw van onze schuurdaken bleek het moeilijker dan gedacht om de asbestplaten te vervangen. Met 7 buren maken we nu gebruik van hetzelfde timmerbedrijf om een nieuw dak te plaatsen. Waarbij 5 buren de asbestplaten vervangen door nieuwe golfplaten. Mijn buurman en ik passen ons dak, net als sommige andere bewoners, aan naar een groen dak met sedumplantjes. En we helpen elkaar waar nodig om de asbestplaten eraf te halen.” Hoekman maakt voor het vergroenen van zijn schuurdak gebruik van de subsidie: “Dit is hartstikke mooi, maar ik heb ook nog een tip. Kijk bij een volgende actie of je een aantal bewoners vooraf kan betrekken bij de organisatie van de actiedag, zodat bijvoorbeeld de planning goed aansluit.”

Zelf een asbestdak verwijderen, vergroenen of een regenton aansluiten?

Een schuur met een dak van vóór 1994 kan asbest bevatten. Daken met een oppervlakte kleiner dan 35 vierkante meter mogen inwoners onder bepaalde voorwaarden zelf verwijderen. Op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid staat een handig stappenplan. Wilt u als inwoner met een vergoeding van de gemeente een groen dak aanleggen, een regenton plaatsen, 1 of meerdere bomen planten of vergroenen? Kijk dan op onze webpagina Subsidie Klimaatadaptatie. Hierop staan de mogelijkheden en voorwaarden om subsidie te krijgen.