Terug naar het overzicht

Gemeentelijke noodsteun energiekosten voor verenigingen en stichtingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard heeft dinsdagavond 7 februari een verordening vastgesteld die het mogelijk maakt om verenigingen en culturele stichtingen financieel te ondersteunen als zij door stijgende energiekosten in de problemen komen. Hiermee biedt de gemeente een helpende hand bij noodsituaties om er zo voor te zorgen dat verenigingen en stichtingen niet omvallen door stijgende lasten.

Voorzieningen hebben een belangrijke sociale functie

Met het vaststellen van de verordening maakt de gemeenteraad financiële ondersteuning mogelijk voor dorpshuizen, (sport)verenigingen, kerken en culturele stichtingen zonder winstoogmerk. Nu er veel onzekerheid is over de elektriciteits- en gastarieven, kunnen zij in de problemen komen. Door middelen vanuit de reserve Corona in te zetten, komt een bedrag van € 315.000,- beschikbaar voor de noodsteun. Het Rijk werkt nog aan andere regelingen voor sportverenigingen en zwembaden. Naar verwachting worden deze regelingen uiterlijk in het tweede kwartaal opengesteld voor aanvragen. Als deze landelijke regelingen niet toereikend zijn, kunnen verenigingen en stichtingen die afhankelijk zijn van variabele tarieven of stijgende huurlasten als gevolg van de energiecrisis, nu ook  een beroep doen op deze gemeentelijke noodsteun. Wethouder Paul Boogaard (Economie): “We laten onze verenigingen en stichtingen niet vallen. Een vereniging, dorpshuis of culturele stichting is een belangrijke ontmoetingsplek in een dorp. Mensen komen er niet alleen om te sporten, muziek te maken of een activiteit te volgen, maar juist ook om samen te zijn. De voorzieningen hebben daarom een belangrijke sociale functie. Dat willen we als gemeente graag behouden.”

Energiecoach

Als voorwaarde voor de toegekende noodsteun stelt de gemeente als eis dat de vereniging of stichting in gesprek gaat met een energiecoach ter begeleiding van verduurzaming. In de praktijk hebben veel van hen al maatregelen doorgevoerd om het energieverbruik terug te dringen. Door het verbruik met behulp van een professional te minimaliseren, hoeven verenigingen de stijgende kosten niet of minder door te berekenen aan hun leden. Het verhogen van contributie leidt in sommige gevallen tot het ongewenste neveneffect dat leden hun lidmaatschap opzeggen. Een groeiend aantal huishoudens heeft met stijgende energiekosten en inflatie moeite om de financiële lasten te dragen. Gemeente Hoeksche Waard vindt het daarom belangrijk dat zij niet hoeven te bezuinigen op het verenigingsleven. Geïnteresseerde verenigingen of culturele stichtingen vinden meer informatie op de webpagina over noodsteunenergie.