Terug naar het overzicht

Gemeente werkt mee aan tijdelijk asielschip in vluchthaven ’s-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd een schip te mogen aanleggen in de vluchthaven in de Kil ter hoogte van het Asielzoekerscentrum (AZC) in ‘s-Gravendeel. Op dit schip wil het COA tijdelijk maximaal 180 asielzoekers opvangen tot het einde van dit jaar. De gemeente heeft besloten  mee te werken aan dit verzoek.

Op het AZC aan de Kilweg in ’s-Gravendeel zijn momenteel maximaal 400 opvangplekken beschikbaar. Eind 2022 gaf de gemeente, na een evaluatie waarbij onder andere ook omwonenden naar hun ervaringen werden gevraagd, al toestemming om het aantal plekken op het AZC uit te breiden tot maximaal 500. Dat is om verschillende redenen nog niet gelukt, vooral vanwege lange levertijden voor tijdelijke accommodaties. Het schip biedt de mogelijkheid om – totdat die extra plekken daadwerkelijk op het AZC gerealiseerd zijn – deze mensen op te vangen. Er is immers een enorm tekort aan opvangplekken in Nederland. Het COA wil vanaf ongeveer de tweede helft van mei tot het einde van dit jaar in totaal 180 asielzoekers op het schip opvangen. Net als bij het AZC is er 24 uur per dag begeleiding en beveiliging op het schip aanwezig. Ook worden in de al bestaande klankbordgroep met belanghebbenden en omwonenden ervaringen gedeeld en verbeterpunten besproken.

Extra opvangplekken nodig vanwege Spreidingswet

Per 1 februari van dit jaar trad de zogeheten Spreidingswet in werking. Iedere gemeente In Nederland moet volgens deze wet een extra steentje bijdragen aan de opvang van asielzoekers. Zo moet ook worden voorkomen dat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is en mensen zelfs buiten moeten slapen. Gemeente Hoeksche Waard moet nu 550 plekken voor asielzoekers bieden.  Daarom heeft de gemeente aan het COA gevraagd 150 extra opvangplekken in units op het AZC te maken, in plaats van de al eerder afgesproken 100 plekken waarmee het van 400 naar 500 opvangplekken zou gaan. Daarmee komt het totaal aantal opvangplekken aan de Kilweg dan op 550. Ook deze extra 50 vluchtelingen maken, tot de accommodaties op het AZC klaar zijn, gebruik van de 180 opvangplekken op het schip. Aan de uitbreiding van de accommodaties op het terrein van het AZC wordt dit najaar gewerkt. De verwachting is dat de units voor de extra 150 opvangplekken eind van dit jaar klaar zijn.

Inloopbijeenkomst omwonenden

Op donderdag 16 mei organiseren we een inloopbijeenkomst waar omwonenden van de opvanglocatie vragen kunnen stellen aan medewerkers van de gemeente en het COA  over het tijdelijke asielschip. Zij worden hiervoor per brief uitgenodigd. De inloopbijeenkomst is tussen 17.00 en 19.30 uur en is in wijkgebouw Ons Centrum aan de Kerkstraat 25. Op www.gemeentehw.nl/opvang is meer informatie te vinden.