Terug naar het overzicht

Gemeente koopt recreatiegebied Hitsertse Kade

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het recreatiegebied aan de Hitsertse Kade is sinds deze week officieel eigendom van de gemeente. Hans Flieringa en Jaap Verhagen (namens Gors en Ambachtsheerlijkheid Zuid-Beijerland) en wethouder Paul Boogaard tekenden woensdag 9 maart de koopovereenkomst, nadat de gemeenteraad dinsdagavond unaniem akkoord ging met het voorstel om de grond aan te kopen. Door de aankoop blijft het recreatieterrein toegankelijk voor inwoners en bezoekers. We knappen het terrein op en kijken met inwoners hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken.

Behouden voor recreatie

“Ik ben ongelooflijk trots dat we samen met de huidige eigenaren hebben kunnen regelen dat deze mooie recreatieplek behouden blijft voor onze inwoners”, aldus Paul Boogaard. “Er wordt al lang over het terrein gediscussieerd. Er zijn plannen geweest voor woningbouw op de locatie, maar inwoners lieten weten het gebied vooral te willen behouden voor recreatie. Dat is met de aankoop veiliggesteld. Bij mooi weer geniet jong en oud van een prachtig stukje Hoeksche Waard aan het Haringvliet. We kunnen nu aan de slag om het terrein op te knappen en in te richten volgens de wensen van de Werkgroep Hitsertse Kade en de inwoners en bezoekers die hier graag komen.”

Gebied aantrekkelijker maken

De gemeente wil starten met de realisatie van een aanlegsteiger. Ook zijn er contacten met Vogelbescherming Nederland voor het plaatsen van een uitkijktoren. Voor de aanlegsteiger en uitkijktoren is al subsidie van de provincie en het Droomfondsproject Haringvliet beschikbaar. Samen met de Werkgroep Hitsertse Kade onderzoeken wij wat er nog meer nodig is voor het aantrekkelijker maken van het terrein. De gebiedsvisie Hitsertse Kade (2012, zonder de woningen) is daarbij leidend.

Geen woningbouw

De gemeenteraad van de gemeente Korendijk stelde eind 2012 de Gebiedsvisie Hitsertse Kade vast. Er kwam veel weerstand van de bevolking tegen de realisatie van 10 tot 12 woningen. Ook provincie Zuid-Holland wilde geen toestemming verlenen voor permanente woningbouw. Om die redenen zag de gemeente af van de realisatie van de woningen. De erfpachtovereenkomst tussen de grondeigenaren en de gemeente liep eind 2020 af. Daardoor was onzeker of het gebied nog toegankelijk zou blijven voor inwoners en bezoekers. Na een langdurig onderhandelingstraject tussen de grondeigenaren en gemeente zijn beide partijen nu zeer tevreden met de uitkomst.

V.l.n.r.: Jaap Verhagen en Hans Flieringa (namens Gors en Ambachtsheerlijkheid Zuid-Beijerland) en wethouder Paul Boogaard tekenden de koopovereenkomst Hitsertse Kade