Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard gaat op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente Hoeksche Waard gaat op zoek naar een nieuwe burgemeester. Het proces start officieel met een profielschetsvergadering op 23 maart en zal naar verwachting leiden tot de installatie van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in het najaar van 2023.

Hoe verloopt de procedure tot aan de installatie?

Het proces begon met een bezoek op 10 januari van de fractievoorzitters van de gemeenteraad aan de commissaris van de Koning, Jaap Smit. De vertrouwenscommissie, die bestaat uit de fractievoorzitters, gaat nu aan de slag om een profielschets op te stellen. Op 23 maart stelt de raad de profielschets vast en biedt hij deze aan de commissaris aan. Vervolgens stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, de burgemeestersvacature open. De sollicitaties worden in ontvangst genomen door de commissaris. Hij doet een voorselectie op basis van de profielschets die hij bespreekt met de vertrouwenscommissie. Vervolgens voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten. Op advies van deze commissie doet de raad uiteindelijk een tweevoudige aanbeveling van kandidaten aan de minister. In een bijzondere raadsvergadering in juli wordt de naam van de eerste voorkeurskandidaat van de raad bekendgemaakt. De commissaris stuurt dan de voordracht voorzien van zijn advies door naar de minister. De ministerraad neemt het besluit over de benoeming. In het najaar van 2023 wordt naar verwachting de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. Dit gebeurt in een bijzondere raadsvergadering, waarbij de burgemeester ten overstaan van de raad, in handen van de commissaris van de Koning, wordt beëdigd. De nieuwe burgemeester kan dan officieel van start. Daarmee eindigt de tijdelijke waarneming van burgemeester Aptroot, die begon op 11 maart 2022.

Wat is een profielschets?

In de profielschets omschrijft de gemeenteraad bepaalde kwaliteiten die hij graag wil terugzien in de persoon van de burgemeester. Daarnaast staat in dit profiel voor welke uitdagingen de gemeente staat en welke rollen en taken de burgemeester hierin kan en heeft te vervullen. Ook kan de nieuwe burgemeester in de profielschets informatie terugvinden over de Hoeksche Waard en wat diegene van het gemeentebestuur mag verwachten. De vertrouwenscommissie is deze week gestart met de voorbereidingen voor de profielschets. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Maurice Pahladsingh: “Er is veel enthousiasme in de vertrouwenscommissie om met elkaar tot een gedegen en aansprekende profielschets te komen. Onze inwoners krijgen nadrukkelijk de gelegenheid om hierin met ons mee te denken.”

Wilt u meedenken over de profielschets? 

De gemeenteraad wil graag inwoners en andere geïnteresseerden betrekken bij het opstellen van de profielschets. Binnenkort leest u op welke wijze u kunt bijdragen aan de vormgeving van de profielschets in de lokale pers, sociale media en op onze website.