Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard doet mee aan onderzoek naar overdracht van wegen waterschap naar gemeente

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Gemeenteraad stemde dinsdagavond 26 maart in met het aangaan van een concept intentieverklaring tussen waterschap Hollandse Delta en de gemeente. In deze intentieverklaring spreken beide partijen af te starten met een gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid van een eventuele overdracht van wegen van het waterschap naar de gemeente. Het gaat om ongeveer 400 kilometer wegen die in eigendom en beheer kunnen komen van gemeente Hoeksche Waard.

‘Wij werken aan dit onderzoek mee omdat we kansen zien voor ons en onze inwoners’, aldus Harry van Waveren, wethouder Mobiliteit. ‘We zien nodige financiële en organisatorische risico’s, maar ook de kansen om wegen beter te benutten. Op dit moment onderhoudt en beheert het waterschap de meeste wegen buiten de dorpen, waaronder de dijken. Om te komen tot bijvoorbeeld een randweg bij Klaaswaal willen we 2 wegen van het waterschap benutten. Hierover hebben we veel overleg en afstemming. Als wij het merendeel van de wegen in ons gebied in beheer zouden hebben, kunnen wij zelf sneller beslissingen nemen over onder ander het gebruik en onderhoud.’

Intentieverklaring

De gemeente en waterschap stellen nu een concept intentieverklaring op. Deze is gericht op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de financiële, juridische, technische en beleidsmatige gevolgen van het overdragen van de wegen aan de gemeenten. Op basis van het onderzoek worden de mogelijkheden bekeken om de bijna 400 kilometer wegen over te kunnen dragen van het waterschap aan gemeente Hoeksche Waard. De Verenigde Vergadering van het waterschap bespreekt dit op 24 april aanstaande.

‘Ik sta neutraal in het onderzoek maar ik hoop dat dit onderzoek, na meer dan 10 jaar discussie, eindelijk duidelijkheid geeft. De eerstvolgende stap is het opstellen van het onderzoeksplan. De uitkomst van dit onderzoek zal leidend zijn in een eventueel vervolgproces. De gemeenteraad van de Hoeksche Waard is de eerste raad die instemt met deelname aan dit onderzoek. Ik juich het toe wanneer de overige 9 gemeenten uit het werkgebied van het waterschap ook meedoen aan dit onderzoek. Dan komt er helderheid voor iedereen.’