Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard betrokken bij verkenning aanleg nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 kV-verbinding) - update

Gemeente Hoeksche Waard en omliggende regiogemeenten zijn door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT geïnformeerd over de noodzaak van een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding (380 KV-verbinding). TenneT en het ministerie onderzoeken in de hele regio wat een goede plek is voor de aanleg van deze nieuwe hoogspanningsverbinding. Een deel van het oosten van de Hoeksche Waard valt ook binnen dit zoekgebied. Dit betekent dat er mogelijk door een deel van de Hoeksche Waard een nieuwe (bovengrondse) hoogspanningsverbinding wordt aangelegd.

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk noodzakelijk

Om elektriciteitslevering ook in de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het elektriciteitsnet op verschillende plekken in Nederland wordt uitgebreid. Zo willen TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorkomen dat de huidige hoogspanningsverbinding die van Krimpen aan den IJssel naar Geertruidenberg loopt rond 2030 overbelast raakt. Ook kan door de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding aan de groeiende elektriciteitsbehoefte worden voldaan. Gemeente Hoeksche Waard vraagt aan het ministerie van EZK en TenneT om bij het onderzoeken van mogelijkheden aandacht te hebben voor inwonersparticipatie.

Meer duurzame energie

De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – is in volle gang. Mede als gevolg van de Regionale Energiestrategieën neemt het aandeel duurzame energie (bijvoorbeeld van zon en wind) toe, zowel van energie opgewekt op land als op zee. Dit alles zorgt voor een groeiende vraag naar capaciteit in onder andere het landelijk hoogspanningsnet om de opgewekte energie te kunnen verdelen onder iedereen die energie verbruikt.

Het ministerie van EZK en TenneT hebben aan gemeenten laten weten dat er een (dreigend) tekort aan capaciteit is op het landelijke hoogspanningsnetwerk. Om dit op te lossen is een verdubbeling van de capaciteit nodig op het traject Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg.

Vanwege de urgentie is de planning dat de nieuwe hoogspanningsverbinding in 2030 klaar moet zijn. TenneT ziet 2 mogelijke verbindingen (de exacte tracés zijn nog niet bekend):

  1. Krimpen aan den IJssel – Geertruidenberg
  2. Crayestein – Geertruidenberg

Regionale overeenstemming

Het zoekgebied voor de nieuwe verbinding omvat 15 gemeenten en 2 provincies. Samen met hen is gemeente Hoeksche Waard in gesprek om te kijken of er regionaal overeenstemming te vinden is over een voorkeurstracé voor de hoogspanningslijn. 

Mogelijk deel door de Hoeksche Waard

Omdat deze nieuwe verbinding mogelijk voor een deel door het oosten van de Hoeksche Waard loopt, wordt gemeente Hoeksche Waard in dit gehele proces betrokken als gesprekspartner. Het ministerie neemt het uiteindelijke besluit over de (ligging van de) verbinding.

Inspraak voor inwoners in het zoekgebied, procedure en informatie

Het ministerie van EZK en TenneT organiseren inloopbijeenkomsten (zowel fysiek als digitaal), waar inwoners van het zoekgebied met hen in gesprek kunnen over de verkenning naar deze nieuwe verbinding. Van vrijdag 13 januari tot en met donderdag 23 februari 2023 ligt het Voornemen en Participatieplan voor dit project ter inzage. In het Voornemen en Participatieplan worden het project en de procedure toegelicht. In het Participatieplan leest u hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. De inloopbijeenkomsten zijn op:

  • Dinsdag 24 januari, in Het Carillon, Raadhuisplein 1, Nieuw-Lekkerland
  • Donderdag 26 januari, in MFC De Ankerkuil, Steenweg 48, Moerdijk
  • Donderdag 2 februari, in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam
  • Dinsdag 7 februari, in Dorpshuis Lekkerkerk, Raadhuisplein 5, Lekkerkerk
  • Donderdag 9 februari, in Boelaars Zalencentrum, Keizersdijk 4, Raamsdonksveer
  • Dinsdag 14 februari is er een digitale informatiebijeenkomst

Digitale informatiebijeenkomst op 14 februari ook te volgen in gemeentehuis Maasdam

Vanuit het ministerie van EZK en TenneT wordt naast bovengenoemde inloopbijeenkomsten geen fysieke inloopbijeenkomst georganiseerd in de Hoeksche Waard. Om inwoners van de Hoeksche Waard toch de kans te geven bij een fysieke bijeenkomst aanwezig te zijn, stelt de gemeente een ruimte in het gemeentehuis in Maasdam beschikbaar om de online informatiebijeenkomst samen met de gemeente bij te wonen. Er is deze avond de mogelijkheid uw vragen te (laten) noteren. Na de bijeenkomst worden deze vragen door de gemeente verzonden aan het ministerie van EZK en TenneT voor beantwoording. Tijdens deze online informatiebijeenkomst worden presentaties gegeven door het ministerie van EZK en TenneT. Uiteraard kunt u de digitale informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari ook gewoon thuis achter uw laptop of computer bijwonen.

Hieronder vindt u het programma en de locatie van deze bijeenkomst:

Programma
18.30 – 19.00 uurInloop
19.00 – 20.30 uurUitzending online informatiebijeenkomst ministerie EZK en TenneT
20.45 uurEinde informatiebijeenkomst
Locatiegemeente Hoeksche Waard, Sportlaan 22 in Maasdam

Meld u aan voor de bijeenkomst

Wilt u de online informatiebijeenkomst fysiek volgen in het gemeentehuis in Maasdam? Meld u dan vóór maandag 13 februari aan door een e-mail met te sturen naar info@gemeentehw.nl. Geef hierin aan dat u zich wilt aanmelden voor de bijeenkomst van het ministerie EZK en TenneT over de verkenning (bovengrondse) 380 KV verbinding en met hoeveel personen u komt. Het ministerie van EZK en TenneT stellen het op prijs als u bij uw aanmelding vooraf uw vragen doorgeeft. Heeft u al vragen? Zet deze dan in de e-mail bij uw aanmelding. De gemeente stuurt uw vragen dan vooraf anoniem door naar het ministerie van EZK en TenneT. 

Als u de online informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari vanaf uw eigen laptop of computer bijwoont, meld u dan aan via deze link.

Meer informatie

Meer informatie over de procedure en hoe u kunt reageren op de plannen vindt u op de website van Bureau Energieprojecten: www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. Op deze website staat ook het telefoonnummer waar u naar kunt bellen om uw reactie op de plannen te geven.

Bekijk ook de animatie voor meer uitleg over de noodzaak van deze hoogspanningsverbinding: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig?
Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van netbeheerder TenneT.

Lees ook het persbericht van het ministerie EZK en TenneT.