Terug naar het overzicht

Gemeente gaat in gesprek over ervaringen en toekomst noodopvang ’s-Gravendeel

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt sinds 15 december 2021 vluchtelingen op in de opvanglocatie aan de Kilweg in ‘s-Gravendeel. De gemeente sprak met het COA af dat dit in eerste instantie voor 1 jaar is, waarbij na 6 maanden een evaluatie plaats zou vinden. Deze evaluatie wordt in de komende periode uitgevoerd. De gemeente is benieuwd naar de ervaringen van inwoners van ’s-Gravendeel en omgeving en organiseert daarom een inloopbijeenkomst en een aantal spreekuren om die ervaringen te horen en eventuele vragen te beantwoorden. Deze week ontvangen inwoners van ’s-Gravendeel, Mookhoek, Schenkeldijk en De Wacht een brief met een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst en de spreekuren.

Tot dusverre goede ervaringen met opvang

Gebaseerd op afstemming met de locatiemanager, maar ook op gesprekken met de politie en de klankbordgroep, komt het beeld naar voren dat de opvang van vluchtelingen in ’s-Gravendeel overwegend goed verloopt. In de klankbordgroep zitten omwonenden en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Omdat er landelijk grote behoefte is aan opvangplekken zouden de gemeente en het COA de opvanglocatie de komende 5 jaar graag open willen houden. Gemeente Hoeksche Waard sprak met het COA af om bij de keuze voor opvang voor langere tijd eerst te evalueren hoe het gaat. Om zo in beeld te krijgen wat er goed gaat, maar ook wat het COA of de gemeente beter kunnen doen. Daarna nemen het COA en de gemeente een definitief besluit over verlenging van de duur van de opvang.

COA en gemeente willen een aantal aanpassingen bij verlenging noodopvang

Er zijn 2 aanpassingen die het COA bij eventuele verlenging op deze locatie zou willen doen. De eerste is dat het COA graag een (basis)schoolgebouw op het eigen terrein wil. De tweede is een uitbreiding van het aantal opvangplekken. Ook de gemeente heeft wensen als de opvanglocatie aan de Kilweg langer in gebruik blijft. Zo wil de gemeente niet dat de opvang steeds gesloten en weer geopend wordt. Ook wil de gemeente de huidige afspraken over de samenstelling van de bewoners op de opvanglocatie (minimaal 50% gezinnen en een streven naar 75%) vasthouden. Daarnaast wil de gemeente de extra afspraak maken dat de gemeente de opvang kan sluiten als er onverwacht toch grote problemen ontstaan die structureel niet worden opgelost.

Huisvesting voor andere doelgroepen bij lage instroom

In het verleden werd de locatie in ’s-Gravendeel meerdere keren gesloten bij lage instroom. De gemeente wil nu afspreken dat de locatie in de toekomst ook bij lage instroom openblijft. De caravans kunnen dan op aanwijzing van de gemeente tijdelijk gebruikt worden voor andere doelgroepen die tijdelijke huisvesting nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die tijdelijk en kortdurend onderdak nodig hebben door privéomstandigheden. Omdat er nog ruimte op het terrein beschikbaar is terwijl er landelijk momenteel bijna geen opvangplekken zijn, onderzoeken het COA en de gemeente daarnaast of het huidige aantal opvangplekken in ’s-Gravendeel eventueel met maximaal 100 (ongeveer 20 caravans) uitgebreid kan worden. Het aantal statushouders waar de gemeente jaarlijks huisvesting voor moet regelen blijft gelijk.

Ervaringen delen en vragen stellen bij inloopbijeenkomst en spreekuren

Om te horen hoe inwoners en andere betrokkenen de opvang ervaren en eventuele vragen te beantwoorden, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst en verschillende spreekuren. Medewerkers van het COA en de gemeente zijn daarbij aanwezig. De inloopbijeenkomst is op 30 juni van 16.30 tot 19.30 uur in de kantine van V.V. ’s-Gravendeel aan Schenkeltje 7-C in ’s-Gravendeel. De spreekuren worden op verschillende tijdstippen in het servicepunt van de gemeente in ’s-Gravendeel (op de begane grond in het verzorgingshuis Immanuël aan het Weegje 3) gehouden:

  • 6 juli     tussen 11.00 en 12.30 uur
  • 7 juli     tussen 17.00 en 18.30 uur;
  • 12 juli   tussen 13.00 en 14.30 uur.

Meer informatie

Op deze webpagina is meer informatie te vinden over de noodopvang in -‘s-Gravendeel. Ook verstuurt de gemeente een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie over de noodopvang in ’s-Gravendeel. Via de website kunnen belangstellenden zich aanmelden voor deze nieuwsbrief noodopvang.