Terug naar het overzicht

Gemeente en RAD gaan strijd aan met afvaldumpingen

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het komt steeds vaker voor dat afval – los of in een zak – gedumpt wordt bij ondergrondse verzamelcontainers of ergens anders in de openbare ruimte. Vooral de zogenoemde ‘bijplaatsingen’ bij verzamelcontainers zijn veel mensen een doorn in het oog. Gemeente Hoeksche Waard en de RAD (Regionale Afvalstoffendienst) gaan samen de strijd aan om het aantal overtredingen te verminderen. Daarbij kunnen ze de hulp van inwoners goed gebruiken.

Gezamenlijke aanpak afvaldumpingen

In 2022 steeg het aantal afval-gerelateerde klachten en meldingen tot bijna 750. Ten opzichte van 2021 is dat een stijging met ruim een kwart. Dit is een van de signalen dat afvaldumping toeneemt. De gemeente en RAD willen een schone en veilige Hoeksche Waard voor iedereen. Daarom roepen zij inwoners op om afvaldumpingen en -bijplaatsingen te melden via Fixi, het meldingensysteem voor de openbare ruimte. Het liefst met een foto van de situatie en een e-mailadres van de melder. Uit deze meldingen worden zogenoemde ‘hotspots’ gefilterd waar regelmatig dumpingen/bijplaatsingen worden gedaan. Deze hotspots worden regelmatig bezocht door een handhaver van de gemeente en een medewerker van de RAD. Is duidelijk van wie het afval afkomstig is? Dan geldt een lik op stuk beleid en kan de overtreder een boete verwachten.

‘Durf elkaar ook aan te spreken’

Wethouder Robin Heij van Afvalbeleid ging deze week samen met een medewerker van de RAD en een gemeentelijke handhaver langs bij een paar hotspots. Hij zag met eigen ogen wat een troep sommige mensen bij ondergrondse containers achterlaten. “Op het gebied van afvalscheiding doen we het hartstikke goed in de Hoeksche Waard. Toch zijn er helaas inwoners die afval dumpen waardoor het ongedierte zijn kansen grijpt, het straatbeeld verloedert en het gevoel van onbehagen toeneemt. Dit gaat ten koste van ons woongenot. Daarom moet deze groep mensen duidelijk worden gemaakt dat afvaldumping ons allemaal raakt en zeker niet loont.” Behalve dat hij hoopt dat de Hoeksche Waarders gedumpt afval melden via Fixi, doet hij ook de volgende oproep: “Mocht je zien dat iemand zijn vuilnis dumpt op een plek waar dat niet mag, spreek diegene daar dan netjes op aan. Daarmee laat je merken dat het wordt gezien en dat iemand dus niet ongestoord zijn gang kan gaan.”