Terug naar het overzicht

Extra energietoeslag van 500 euro voor huishoudens met laag inkomen

Begin juli 2022 heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen wordt verhoogd met € 500. Het totaalbedrag is hierdoor gewijzigd van € 800 naar € 1.300.  De doelgroep voor de eenmalige energietoeslag 2022 blijft hetzelfde.

  • U heeft al een aanvraag ingediend voor de oorspronkelijke € 800 euro, maar deze nog niet ontvangen.

Als u recht heeft op de energietoeslag dan krijgt u € 1.300 uitbetaald.

  • U heeft de oorspronkelijke energietoeslag van € 800 euro al uitbetaald gekregen.

U krijgt automatisch de extra energietoeslag uitbetaald. Vanaf week 32 (8 augustus) ontvangt u een  brief, waarin staat dat u recht heeft op de extra aanvulling van € 500,-. U ontvangt de € 500,- voor 31 augustus 2022.

  • U heeft nog geen aanvraag ingediend, maar heeft hier mogelijk wel recht op.

U kunt de energietoeslag nog steeds aanvragen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de energietoeslag, voor wie de toeslag bedoeld is en hoe u de toeslag kunt aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie over een bijdrage in de energiekosten is op deze webpagina te vinden.