Bijdrage energiekosten 2023

De kosten voor energie zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Het kan daarom moeilijk zijn om uw energierekening te betalen. Gemeente Hoeksche Waard stelt daarom onder voorwaarden een bijdrage van € 1.300,- per huishouden beschikbaar.

Voor wie is de éénmalige bijdrage energietoeslag bedoeld?

De éénmalige bijdrage energietoeslag is bedoeld voor huishoudens in de Hoeksche Waard met een laag inkomen. Wat een ‘laag inkomen’ is, hangt af van uw leefsituatie. In de tabel onder ‘Inkomenstabel’ vindt u de maximale bedragen per leefsituatie. Staat uw situatie er niet tussen of twijfelt u? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0186 / 088 – 647 36 47 of mail naar info@gemeentehw.nl.

Heeft u een vast inkomen? Dan telt uw inkomen van de maand november 2023.

Heeft u een wisselend inkomen? Dan telt uw gemiddeld inkomen over de maanden oktober, november en december 2023.

Daarnaast moet u wel ingeschreven staan als inwoner van de Hoeksche Waard en een zelfstandige huishouding voeren. Als u jonger bent dan 27 jaar en studiefinanciering krijgt dan is deze bijdrage niet voor u.

Als uw inkomensgegevens bekend zijn bij de gemeente en u voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag 2023, dan heeft u de energietoeslag al automatisch uitbetaald gekregen.

Leefsituatie

Netto inkomen per maand t/m 120% van de bijstandsnorm

exclusief vakantiegeld

inclusief vakantiegeld

Gezin/samenwonenden 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.981,34

€ 2.085,62

Alleenstaande (ouder) 21 jaar tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.386,95

€1.459,95

Gezin/samenwonenden AOW gerechtigde leeftijd

€ 2.101,70

€ 2.212,32

Alleenstaande (ouder) AOW gerechtigde leeftijd

€ 1.547,73

€ 1.629,19

Als u de energietoeslag over 2022 gekregen heeft van gemeente Hoeksche Waard en u voldoet aan de voorwaarden voor 2023, dan heeft u de energietoeslag al automatisch van ons ontvangen. 

Heeft u de energietoeslag niet automatisch ontvangen? En u voldoet aan de voorwaarden? Vraagt u met onderstaand formulier de éénmalige bijdrage energietoeslag 2023 aan. Het volledig ingevulde formulier stuurt u via de mail of per post naar ons toe.

U kunt tot en met 30 juni 2024 de energietoeslag 2023 aanvragen.

Meestal ontvangt u binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen een brief met onze beslissing. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is of als uw aanvraag nog niet volledig is. Daarom is het belangrijk om uw aanvraag volledig in te vullen.