Terug naar het overzicht

Elin Quaak benoemd tot kinderburgemeester van de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanavond is de 10-jarige Elin Quaak uit ’s-Gravendeel geïnstalleerd als kinderburgemeester van de Hoeksche Waard. Elin volgt daarmee Chris Buitendijk op, die in 2022 de eerste kinderburgemeester van de gemeente was. Elin vertegenwoordigt in 2023 de kinderen in de Hoeksche Waard en kan onderwerpen bespreekbaar maken, die haar leeftijdsgenoten belangrijk vinden. Ook gaat ze burgemeester Aptroot ondersteunen bij verschillende activiteiten. “Ik verheug me erop aan de slag te gaan als kinderburgemeester. Ik wil dit jaar graag aandacht vragen van de gemeente voor verschillende onderwerpen die voor ons, kinderen, belangrijk zijn. Bijvoorbeeld gelijke kansen voor ieder kind en het beschermen en behouden van de mooie natuur die we hebben”, aldus Elin.

Hoe word je kinderburgemeester?

In oktober heeft gemeente Hoeksche Waard een oproep gedaan aan kinderen in groep 7. Iedereen die het een leuk idee leek om kinderburgemeester te worden, kon een filmpje insturen en vertellen waarom hij of zij kinderburgemeester wilde worden. In totaal hebben 11 kinderen een filmpje ingestuurd. Hieruit heeft een selectiecommissie 4 kinderen gekozen. Zij hadden op woensdag 23 november een kennismakingsgesprek met locoburgemeester Joanne Blaak-Van de Lagemaat. Uit die gesprekken kwam Elin naar voren als meest geschikte kandidaat.

Burgemeester Aptroot: “Een keuze maken was echt lastig. Alle kandidaten waren enthousiast en goed, er is veel jong talent in onze gemeente. We kijken ernaar uit als college om met Elin samen te werken dit jaar.”

Benoeming

Vanavond heeft Chris Buitendijk, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, afscheid genomen als kinderburgemeester. Chris: “Een jaar kinderburgemeester zijn, het was een hele ervaring! Ik heb zelfgebouwde hutten beoordeeld, gevlogd, kransen gelegd, een tegel gewipt en veel mensen gesproken. Mensen die verdrietig zijn om de heftige Watersnoodramp van nu 70 jaar geleden, maar ook kinderen die heel blij zijn omdat Sinterklaas aankomt of omdat de Koningsspelen er weer zijn en we het eindelijk weer groots kunnen vieren na corona. Het heeft veel indruk gemaakt en ik ben heel blij dat ik dit allemaal heb mogen meemaken.”

Elin is aansluitend daarop benoemd als zijn opvolger. Zij kreeg voor het eerst haar ambtsketen omgehangen: “Ik vind het een eer dat ik Chris mag opvolgen als kinderburgemeester. Ik ga mijn best doen om mijn leeftijdsgenoten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen”, aldus Elin.

Taken kinderburgemeester

Elin is het hele jaar actief als kinderburgemeester van de Hoeksche Waard. Zij kan onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn bespreekbaar maken bij de gemeente. Bij grotere gebeurtenissen gaat zij met de burgemeester of een wethouder mee. Denk aan het openen van de Koningsspelen of een krans leggen tijdens Nationale Dodenherdenking op 4 mei.

Tips en ideeën

Heeft u leuke ideeën of tips voor Elin? Of wilt u haar uitnodigen om bij een activiteit aanwezig te zijn? Mail deze naar kinderburgemeester@gemeentehw.nl.

Volg onze kinderburgemeester op social media

Elin houdt je dit jaar op de hoogte van haar belevenissen via haar eigen social mediakanalen. Je kunt haar als @kinderburgemeesterhw volgen op Facebook en Instagram.