Terug naar het overzicht

Eerste Kamer stemt in met inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat de Omgevingswet ingaat op 1 januari 2024. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) had deze datum eind januari in een Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) voorgesteld.

De gemeente is ondanks de vorige uitstellen van de wet doorgegaan met de voorbereidingen en ligt op koers voor inwerkingtreding. Via de website en social media accounts van de gemeente houden wij u in aanloop naar de inwerkingtreding op de hoogte.

Nieuwe initiatieven in de Hoeksche Waard

Bij nieuwe initiatieven en projecten kijkt de gemeente graag met u mee wat in aanloop richting de Omgevingswet de meest geschikte procedure hiervoor is.

De Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt straks veel wetten en regels op het gebied van wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Dit moet het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen.