Terug naar het overzicht

Donderdag 16 februari informatieavond proefopstelling centrale as Numansdorp

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf maandag 6 maart zijn er verschillende verkeersmaatregelen te vinden op de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp. Deze staan er 4 weken en dienen als proef. Tijdens een informatieavond op donderdag 16 februari leggen wij onder andere graag uit wat deze maatregelen inhouden en waarom we voor deze maatregelen kozen.

De centrale as bestaat uit de aaneengesloten wegen (van noord naar zuid): Rijksstraatweg, Burgemeester de Zeeuwstraat en Voorstraat. 4 weken lang zijn verschillende maatregelen aangebracht. Dit noemen wij een proefopstelling. Tijdens deze 4 weken geldt een lagere maximumsnelheid en zijn er wegversmallingen en verkeerslichten. Voor, tijdens en na deze proefopstelling doen wij tellingen van het verkeer, zodat we kunnen zien wat het effect is. Op die manier kunnen we verschillende maatregelen met elkaar vergelijken.

Niet alle maatregelen die denkbaar zijn, nemen we mee in de proefopstelling. De uiteindelijke keuze voor de definitieve maatregelen die we willen gaan toepassen, en daarmee de centrale as herinrichten, maken we op een later moment. Dit doen we op basis van onder andere de uitkomsten van de proefopstelling.

Enquête

Tijdens en/of na de proefopstelling vragen wij inwoners en omwonenden een enquête in te vullen. In deze enquête vragen wij onder andere naar uw ervaringen met deze proefopstelling. Deze enquête wordt steekproefsgewijs gehouden.

Waarom doen wij deze proef?

In Numansdorp is de centrale as een veelgebruikte in- en uitvalsweg. De verkeersdruk op de wegen van de centrale as leidt tot klachten over overlast van geluid, luchtkwaliteit, trillingen en een gevoel van onveiligheid bij aanwonenden, fietsers en voetgangers. Daarom gaan wij aan de slag om de leefbaarheid bij en veiligheid van de centrale as te verbeteren. Leden van de werkgroep centrale as (omwonenden) en
vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging zijn betrokken bij dit project. We spreken hen regelmatig over de aanpak, uitvoering en planning.

Inloopavond

Op donderdag 16 februari organiseren we een inloopavond voor alle inwoners van Numansdorp. Tijdens deze avond laten wij zien hoe de proefopstelling eruit ziet. Daarnaast geven wij informatie over het project en horen wij graag van de aanwezigen hun mening en eventuele suggesties. De inloopavond is in het Numans-Dorps-huis en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. Er is geen plenair deel. U kunt zelf bepalen hoe laat u komt. Verschillende collega’s zijn aanwezig om u meer te vertellen over het project en uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom.

Kunt u niet komen?

Wij geven alle inwoners van Numansdorp de mogelijkheid om op de proefopstelling te reageren via een digitaal reactieformulier. Dit kan vanaf vrijdag 17 februari. U vindt alle informatie op de pagina Centrale as Numansdorp.