Terug naar het overzicht

De raad stelt begroting 2023 vast

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeenteraad Hoeksche Waard heeft de begroting 2023 vastgesteld tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdagavond 10 november. Raadsleden willen nog later dit jaar graag debatteren over verschillende inhoudelijke thema’s in de samenleving, waar ze zich zorgen over maken.

De Auditcommissie adviseert de raad over de begroting

Volgens de Auditcommissie voldoet de begroting aan de wettelijke eisen. Wel is de begroting ‘beleidsneutraal’. De auditcommissie legt uit dat hierdoor de begroting 2023 in grote lijnen gelijk is aan de begroting van 2022.

De raad gaat het gesprek aan met het college over het collegeprogramma

De komende tijd verkent de raad met het college welke onderwerpen de aandacht verdienen. Waar willen zij meer prioriteit aan geven of meer geld aan besteden? En wat zijn de gevolgen van deze keuzes op beleid? Deze onderwerpen en keuzes komen in het collegeprogramma. Het is een uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord, waar de raad in juni kennis van heeft kunnen nemen. De financiële gevolgen van het collegeprogramma behandelt de raad in de tweede begrotingswijziging tijdens de decembervergaderingen.

Tijdens de begrotingsbehandeling spraken raadsleden hun bezorgdheid uit over onder andere het woningtekort, de biodiversiteit, de toename van armoede en de verkeersveiligheid in de gemeente. De raad heeft behoefte aan debat over verschillende maatschappelijke thema’s. De raadsleden kijken daarom uit naar de komende gesprekken met het college over het collegeprogramma.

Motie over het minimumuurloon bij gemeentelijke taken en werkzaamheden

De raad besprak ook de motie over het minimumuurloon bij gemeentelijke taken en werkzaamheden. Deze motie is na debat en een toezegging van de portefeuillehouder ingetrokken.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad. Klik op de datum 10 november.