Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 25 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Bijvoorbeeld over het transformeren van de Willem Alexanderschool naar een cultuurhuis? Of over de gemeentelijke jaarstukken 2023? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad op dinsdagavond 25 juni.

Welkom!

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, aan de W. van Vlietstraat 6, en begint om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomst is ook live online te volgen via de live pagina.

Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Willem Alexanderschool transformeren naar cultuurhuis

Een cultuurhuis is een plek waar liefhebbers van cultuur elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken. De gemeenteraad heeft in 2023 geld (voorbereidingskrediet) vrij gemaakt om te starten met het project om de Willem Alexanderschool om te bouwen tot een cultuurhuis. Dit geld is gebruikt om een plan te maken waarin staat welke partijen het cultuurhuis kunnen gaan gebruiken, wat de kosten zullen zijn en hoe het beheer en de exploitatie geregeld zullen worden. Deze informatie staat in de ‘businesscase’. Verder heeft stichting Cultuurhuis Hoeksche Waard een projectplan opgesteld, met hierin hun visie op de invulling van het gebouw. De raad wordt nu gevraagd geld beschikbaar te stellen om de transformatie tot cultuurhuis te realiseren.

Wat staat er in de jaarstukken van een gemeente?

De jaarstukken zijn een verslag dat een gemeente elk jaar maakt om te laten zien wat er met het geld van de gemeente is gebeurd. De gemeente laat zien hoeveel geld ze hebben ontvangen (inkomsten) en hoeveel geld ze hebben uitgegeven (uitgaven). Ook staat in de jaarstukken of de gemeente de dingen heeft gedaan die ze van plan waren om te doen, en of dat gelukt is. Voor het jaar 2023 was het jaarrekeningresultaat voor de gemeente Hoeksche Waard positief. De gemeente heeft namelijk meer geld ontvangen dan uitgegeven.

De agenda’s en stukken voor deze bijeenkomsten vindt u op de pagina met de vergaderingen. Klik op datum 25 juni 2024.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 25 juni 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via het e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via het telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-geagendeerde onderwerpen.