Terug naar het overzicht

De raad luistert dinsdagavond 16 januari 2024

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over het bestemmingsplan Fietsroute Oudeland Strijen? Of over de nota Publieke Gezondheid? Dat kan tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad op dinsdagavond 16 januari.

Welkom!

De bijeenkomsten zijn in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6, en beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom om de bijeenkomsten te volgen vanaf de publieke tribune. De bijeenkomsten zijn ook live online te volgen. Tijdens de beeldvormende bijeenkomsten van de raad zijn inwoners, instellingen of bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente Hoeksche Waard.

Bijeenkomst ‘Fysieke leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid en Openbare ruimte’
Bestemmingsplan Fietsroute Oudeland Strijen

Om de veiligheid van het fietsverkeer te verbeteren, stelt het college de raad voor o een fietsroute aan te leggen tussen Strijen en Westmaas. Om dit mogelijk te maken, is een wijziging van verschillende bestemmingsplannen nodig.

In dit bestemmingsplan dat voorligt, is de zuidelijke fietsroute opgenomen, die van de kern Strijen tot aan de Hoekseweg in Strijen loopt. Op dit bestemmingsplan zijn 2 zienswijzen en 4 overlegreacties ingediend. Voor het andere gedeelte van het fietspad wordt op een later moment een (ontwerp)bestemmingsplan opgesteld.

Bijeenkomst ‘Sociale leefomgeving, Bestuur, Veiligheid en Middelen’

In deze bijeenkomst kunt u onder andere spreken over de nieuwe achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw of over het verlengen van de nota Publieke Gezondheid en het Preventie – en Handhavingsplan Alcohol. Beide agenda’s en bijbehorende stukken voor deze bijeenkomsten vindt u op www.gemeentehw.nl/overzicht. Klik op datum dinsdag 16 januari 2024.

Spreken tot de raad

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk 16 januari 12.00 uur contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl of via telefoonnummer 088 – 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over nietgeagendeerde onderwerpen.