Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdagavond 30 januari

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 30 januari was de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard. Voordat de vergadering begon, vond een demonstratie plaats bij het gemeentehuis. De demonstranten protesteerden tegen een voorgenomen besluit van de provincie, wat nu ter inzage ligt, om het aantal damherten in Hoeksche Waard terug te brengen naar nul. Tijdens het vragenhalfuur in de vergadering, bracht de raad dit ter sprake. De wethouder zegde vervolgens toe dat hij de motie die de raad in 2022 heeft aangenomen, opnieuw onder de aandacht zal brengen bij de provincie. In die motie verzoekt de raad het college om bij de provincie aan te dringen op het behoud van de damherten in Hoeksche Waard. Dit zal de wethouder doen via het indienen van een zienswijze (formele reactie) op het ontwerpbesluit van de provincie.

Nieuwe kinderburgemeester Babette Siebrecht

Babette Siebrecht is gisteravond geïnstalleerd als nieuwe kinderburgemeester van Hoeksche Waard. Zij is de opvolgster van Elin Quaak, die in 2023 kinderburgemeester was. De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen in Hoeksche Waard. Zij kan onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn bespreekbaar maken bij de gemeente. Bij grotere gebeurtenissen, zoals de intocht van Sinterklaas en herdenkingen, gaat zij mee met de burgemeester of een van de wethouders.

Raad wil belanghebbenden Randweg Klaaswaal betrekken bij verdere tracékeuze

Om de verkeersdrukte in Klaaswaal te verminderen, heeft de raad gisteren besloten dat het aanleggen van een 60km/uur randweg aan de oostkant van Klaaswaal de voorkeur heeft. Dit betekent dat het college, in samenwerking met het waterschap, het plan voor deze weg verder kan uitwerken. Bij dit besluit nam de raad een amendement aan. Daarin geeft de raad aan dat het college ook alvast moet onderzoeken of deze nieuwe randweg in de toekomst nog toereikend is voor de verkeersdrukte in het hele gebied. Ook wil de raad dat de mensen die in en rondom dit gebied wonen en werken, betrokken worden bij dit onderzoek en mee mogen denken bij het verder vormgeven van het plan.  

Raad vraagt aandacht voor scholieren bij programma van eisen openbaar vervoer van provincie

De provincie Zuid-Holland maakt om de zoveel jaar een plan voor het openbaar vervoer. In dit plan staan de eisen die de provincie stelt aan het openbaar vervoer en gaat over het gebied van gemeente Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De gemeente mag hierop een zienswijze indienen. De gemeente wil graag dat er een uitgebreid aanbod is voor alle reizigers, met een goede bereikbaarheid van de dorpen en snelle verbindingen van en naar de omliggende stedelijke gebieden. Tijdens de vergadering vroeg de raad aandacht voor het belang van goede buslijnen voor scholieren en voor een rechtstreekse verbinding tussen busstation Heinenoord en Kralingse Zoom. De wethouder zegde toe deze wensen in de reactie te verwerken.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via deze link.