Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdag 7 maart

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 7 maart tijdens de besluitvormende vergadering heeft de gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer het bestemmingsplan Buitendijk 28 Strijensas vastgesteld. Ook stemde de raad in met het verhogen van het budget Sociale Vangnet Volwassenen. Op deze manier kan de gemeente – wanneer bestaande regelingen geen oplossing bieden – inwoners zo snel mogelijk helpen wanneer zij acute, financiële problemen ervaren. Ook heeft de raad 2 moties aangenomen.

Motie: raad roept op tot meer verkeersmaatregelen tijdens afsluitingen Heinenoordtunnel

In 2023 en 2024 werkt Rijkswaterstaat aan de renovatie van de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug, waarbij de tunnel en brug regelmatig meerdere dagen achtereenvolgend gesloten zijn. De unaniem aangenomen motie omschrijft dat de afsluiting van de Heinenoordtunnel de afgelopen weken voor grote verkeersoverlast en zelfs onveiligheid heeft gezorgd. De raad sprak gisteravond wederom zijn bezorgdheid uit over de komende afsluitingen. Grootschalige wegwerkzaamheden en -afsluitingen leiden tot overlast, maar mogen volgens de raad niet tot gevaarlijke situaties leiden. Daarom moeten de hulpdiensten altijd op tijd op hun plek kunnen komen, zonder oponthoud. Om tijdens de renovaties de verkeersveiligheid te kunnen garanderen en de verkeershinder en economische schade zoveel mogelijk te beperken, vraagt de raad aan het college om meer (verkeers)maatregelen af te dwingen bij Rijkswaterstaat. Ook wil de raad dat het college beoordeelt welke extra maatregelen gemeente Hoeksche Waard zelf kan nemen. Tot slot wil de raad regelmatig geïnformeerd worden over de uitkomsten van de gesprekken met Rijkswaterstaat en over de maatregelen die de gemeente zelf neemt.

Motie: raad wil eerder duidelijkheid over mobiliteit en financiën Stougjesdijk-Oost

De gemeenteraad heeft gisteravond het voorstel voor subsidie en cofinanciering ter realisatie van het woningbouwproject Stougjesdijk-Oost vastgesteld. Later zal de raad opnieuw kijken naar de plannen voor deze nieuwe woonwijk wanneer het bestemmingsplan geagendeerd staat. De verwachting is dat door de komst en bouw van deze nieuwe wijk, de verkeersdrukte op de N217 zal toenemen. Via de aangenomen motie wordt het college daarom verzocht de raad op de hoogte te houden over de verkeersmaatregelen die genomen zullen worden op de N217. Ook wil de raad dat het college waakzaam is op de uitvoering van het project, zodat in de toekomst hopelijk geen extra geld nodig zal zijn.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad.