Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten dinsdag 18 april

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 18 april tijdens de besluitvormende vergadering heeft gemeenteraad Hoeksche Waard onder meer ingestemd met het bestemmingsplan Tiengemetenpad en de eerste wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling SVHW. Ook heeft de raad de verordening klimaatadaptatie vastgesteld. Het Integraal veiligheidsplan wordt op een later moment verder behandeld door de raad.

120 tijdelijke woningen in Hoeksche Waard waarvan 40 in Numansdorp

Gemeente Hoeksche Waard onderzoekt samen met stichting HW Wonen de mogelijkheden om op korte termijn 100 tot 150 tijdelijke woningen te realiseren. Dit vanwege de krapte op de woningmarkt. De woningen wil het college verspreiden over de verschillende dorpen in Hoeksche Waard en vallen buiten de plannen van de reguliere woningbouw. Gisteren heeft de raad besloten om hiervoor subsidie beschikbaar te stellen aan stichting HW Wonen. Ook heeft de raad besloten om de eerste 40 tijdelijke woningen in Numansdorp te plaatsen, op het perceel ten zuiden van de Middelsluissedijk Oostzijde en ten oosten van de Wethouder van der Veldenweg.

Gemeentelijke gebouwen energieneutraal in 2030, sportzaal ’t Paradijs eerste op de lijst

Gemeente Hoeksche Waard wil graag dat alle gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal zijn, tot zover dat mogelijk is. Voor elk gebouw is een ander soort verbouwing en plan nodig. De raad heeft daarom besloten dat het college per gebouw een plan aan hen zal voorleggen, waarin staat hoe elk gebouw verbouwd moet worden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Ook heeft de raad besloten dat in 2023 in ieder geval 5 gebouwen verduurzaamd zullen worden, waarvan sportzaal ’t Paradijs als eerste wordt gerenoveerd.

Meivakantie en de renovatie Heinenoordtunnel

Tijdens de actualiteitenronde kwam de meivakantie en de geplande renovatie aan de Heinenoordtunnel kort ter sprake. Tijdens de meivakantie zal de Heinenoordtunnel in beide rijrichtingen gesloten zijn, vanaf 28 april 22.00 uur tot 8 mei 05.00 uur. De afgelopen weken is overleg geweest tussen de verschillende (lokale) overheden en Rijkswaterstaat om tijdens de geplande afsluitingen de overlast zoveel mogelijk te beperken en om de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen. Zo worden weggebruikers via verschillende wegen en kanalen op tijd geïnformeerd over de afsluitingen en zorgt Connexxion voor extra bussen. De wethouder gaf daarbij aan dat het ook belangrijk is dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en wellicht ervoor kunnen kiezen om in de meivakantie vaker thuis te werken of te blijven.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Dat kan via de website van de gemeenteraad. Klik op datum 18 april 2023.