Terug naar het overzicht

De raad heeft besloten 7 november

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op dinsdagavond 7 november vond de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard plaats. U kunt deze vergadering terugkijken via onze website.

5 hamerstukken

De voorzitter van de raad hamerde 5 voorstellen af. Hiermee heeft de raad het bestemmingsplan Keizersdijk 82 Strijen vastgesteld, de 2e wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling SVHW en de startnotitie Verbonden Partijen. Ook heeft de raad het voorstel vastgesteld om gronden aan de Kreupeleweg in Klaaswaal aan te kopen en het voorstel om in te stemmen met de toetreding van de Staat als aandeelhouder van Stedin.

Hamerstukken zijn voorstellen van het college waarover de raad volgens het voorstel besluit. Wanneer de voorzitter van de raad concludeert dat de raad het voorstel wenst vast te stellen, slaat hij het voorstel met de hamer af.

Raad stelt startnotitie mobiliteitsplan vast

In deze startnotitie stelt het college een proces voor om tot beleid te komen op het gebied van verkeer en vervoer voor de komende jaren. Tijdens de behandeling van dit agendapunt werden een motie en een amendement ingediend. De raad heeft zowel de motie als het amendement niet aangenomen. Dit betekent dat de raad de startnotitie ongewijzigd heeft vastgesteld.