Terug naar het overzicht

De Kriekenhof in Oud-Beijerland opnieuw SCHOOL op SEEF

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op woensdag 22 februari ontving CBS De Kriekenhof in Oud-Beijerland opnieuw het label SCHOOL op SEEF. Wethouder verkeer Harry van Waveren reikte het label uit aan schooldirecteur Bianca Buizer. De school draagt hiermee bij aan de kennis en vaardigheden van jonge kinderen aan het dagelijks verkeer.

Het nieuwe SOS-label betekent dat De Kriekenhof voor de komende 3 jaar de status van SOS-school behaalde. Zoals wethouder Van Waveren terecht aangaf is dit voor de hele school een waardevolle prestatie. Van Waveren uitte zijn waardering voor de wijze waarop de school aandacht besteed aan de veilige verkeersomgeving.

Kinderen bewuste deelnemers aan het verkeer

De school heeft plaatselijke kennis over de verkeersomgeving van de school aan de drukke W. van Vlietstraat. In combinatie met het lespakket SCHOOL op SAFE biedt dat voldoende maatwerk om van kinderen in iedere leeftijd bewuste deelnemers aan het verkeer te maken.

De uitreiking werd afgesloten met een demonstratie door alle groepen leerlingen. Per leeftijdsklasse toonden ze hun fietsvaardigheden en lieten ze het juiste verkeersgedrag bij een voetgangersoversteekplaats zien.

Compliment voor verkeersouders

Het luide applaus van alle leerlingen en leerkrachten was een groot compliment voor de verkeersouders die het behalen van het SOS-label mogelijk maakte. De wethouder was belangstellend. Na de uitreiking ging hij in gesprek met de enthousiaste schooldirecteur en verkeersouders. Ze spraken over de aandachtspunten op het gebied van de verkeersveiligheid voor kinderen en ouders in de directe omgeving van De Kriekenhof. De gemeente kreeg enkele waardevolle adviezen mee om op belangrijke kruispunten verbeteringen door te voeren.

SCHOOL op SEEF

SCHOOL op SEEF is hét regionale lesprogramma rondom verkeersveiligheid voor basisscholen en leerlingen in Zuid-Holland. SCHOOL op SEEF biedt scholen en leerkrachten allerlei hulpmiddelen, zoals praktijk- en theorielessen, om aan de slag te gaan met verkeersveiligheid op en rondom de school. Elke 3 jaar worden de scholen die meedoen aan het programma beoordeeld op de mate waarin gewerkt wordt aan verkeersveiligheid. Als de beoordeling voldoende is, ontvangt de school het keurmerk ‘SCHOOL op SEEF’. SCHOOL op SEEF werkt onder andere samen met lokale netwerken als de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Hoeksche Waard. Het is onderdeel van het regionale programma ‘Maak een punt van nul’ van ROV Zuid-Holland.