Terug naar het overzicht

Cyclomedia maakt nieuwe jaarlijkse opnameronde van onze gemeente

Dit nieuwsbericht is verlopen.

In de periode van begin augustus tot eind september maakt Cyclomedia, bij optimale weersomstandigheden, 360o panoramafoto’s van gemeente Hoeksche Waard. Hiervoor zullen de camera-auto’s van CycloMedia systematisch door alle straten van onze gemeente rijden om foto’s te maken.

Over Cyclomedia

Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg en ook in uw gemeente maakt Cyclomedia deze straatfoto’s. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.
Cyclomedia heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken op grond van artikel 6.1 sub f AVG. De verwerkingsdoeleinden betreffen de registratie en verwerking van straatfoto’s in een database om deze foto’s – onder strenge voorwaarden – ter beschikking te
stellen aan publieke en private organisaties. De foto’s worden vervolgens gebruikt ten behoeve van inspectie en beheer van de buitenruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie en uitvoering van wetgeving, ontwikkeling van ruimtelijke plannen, voorbereiding van werkzaamheden in de openbare ruimte en andere (maatschappelijke) belangen. Voordat Cyclomedia de opnamen hiertoe beschikbaar stelt aan haar klanten worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (geblurd). De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden van verwerking en om te kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen met afnemers. Cyclomedia heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om toezicht te houden op de toepassing en naleving van AVG, die bereikbaar is via onderstaande contactgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met: Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website Cyclomedia.