Terug naar het overzicht

College legt keuze over zwembad in Numansdorp voor aan raad

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Na een lang voorbereidingstraject doet het college een voorstel aan de gemeenteraad over het zwembad in Numansdorp. Het voorgestelde zwembad bestaat uit een peuterbad en een 6-baans wedstrijd/instructiebad met een beweegbare bodem. Op die manier kan de diepte worden aangepast. Deze variant past binnen de financiële kaders. Er is een variant waarbij er 2 baden zijn naast het peuterbad. Deze variant is duurder, maar er zijn goede argumenten om hiervoor te kiezen.

De gemeenteraad van de voormalige gemeente Cromstrijen besloot in 2018 om het huidige zwembad in Numansdorp te vervangen door nieuwbouw aan de Meestooflaan. Dit zwembad is aan vervanging toe want het huidige zwembad heeft een grote onderhoudsbeurt nodig die veel geld kost. Daar komt bij dat het zwembad relatief veel energie verbruikt en niet voldoet aan de sporttechnische eisen.  

Op 13 oktober 2020 bekrachtigde de huidige gemeenteraad het besluit uit 2018 en gaf het college de opdracht om twee plannen uit te werken:

  1. een zwembad met een gecombineerd bassin en een peuterbad. Dit plan komt overeen met het besluit van de voormalige gemeente Cromstrijen;
  2. een zwembad met drie bassins: een wedstrijdbad, instructiebad en peuterbad.

Twee plannen onderzoeken

In 2021 zijn de nodige onderzoeken verricht. Zo keken we naar de parkeermogelijkheden, impact van het verkeer en financiële haalbaarheid. Ook is er een ecologische quickscan gemaakt en een stedenbouwkundig schetsontwerp. Daarnaast spraken we uitgebreid met vertegenwoordigers van sportclubs, maatschappelijke organisaties en omwonenden. 

Uit de onderzoeken en gesprekken blijkt onder andere dat:

  • beide plannen te realiseren zijn aan de Meestooflaan. 80% van het terrein blijft beschikbaar voor de huidige gebruikers (is een voorwaarde) mits we de parkeervoorzieningen ergens anders in de buurt realiseren;
  • er meerdere opties in de directe omgeving zijn om een parkeervoorziening met voldoende capaciteit te realiseren;
  • beide plannen leiden tot een beperkte extra belasting van het lokale wegennet. Belangrijk is wel dat we de bestaande verkeersdruk op de centrale as verminderen met een aantal maatregelen om een goede verkeerscirculatie in en rondom Numansdorp te realiseren voor nu en de toekomst;
  • binnen de financiële kaders alleen een zwembad past met 1 bad zonder tribune en verenigingsruimten op de eerste verdieping. Een zwembad met wedstrijdbad, instructiebad en peuterbad past niet binnen het budget.

Het college stelt aan de raad voor een nieuw zwembad te realiseren met een peuterbad en 6-baans wedstrijd/instructiebad met een beweegbare bodem. Dit past binnen de gestelde (financiële) kaders. Daarnaast wil het college het hele sportcomplex aan de Meestooflaan versterken door onder andere het aanleggen van een verharde skeelerbaan en het verdubbelen van het aantal beachsportvelden.

Participatie met verenigingen en omwonenden

Direct na het besluit van de gemeenteraad op 13 oktober 2020 gingen wij intensief aan de slag met onder andere de  betrokken verenigingen op het sportterrein aan de Meestooflaan. Vanwege de gestelde kaders verliep het proces niet in een heel vloeiende lijn. Toch bereikten we in maart 2021 met elkaar overeenstemming op hoofdlijnen over het voorstel voor de inrichting van het terrein aan de Meestooflaan. Binnen deze inrichting zijn de 2 varianten te realiseren op het terrein.

Wij betreuren de commotie die nu is ontstaan. Na maart 2021 ging het college aan de slag met de verdere uitwerking, het participatieproces met omwonenden en andere maatschappelijke organisaties en het maken van een raadsvoorstel. Wij begrijpen de teleurstelling bij sommige verenigingen over het voorstel dat nu bij de gemeenteraad ligt. Wij wijzen erop dat ook andere varianten nog steeds mogelijk zijn. Het is nu van belang dat de gemeenteraad een keuze maakt, zodat het college in nauwe samenwerking met de verenigingen de vervolgstappen kan zetten.  

Vandaag, 1 februari komt het raadsvoorstel voor de eerste keer aan de orde in de gemeenteraad. Op 8 februari vindt het inhoudelijke debat plaats.

Meer informatie over het project vindt u op de pagina zwembad Numansdorp.