Terug naar het overzicht

College biedt gemeenteraad programmabegroting 2024-2027 aan

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoeksche Waard biedt de gemeenteraad de programmabegroting 2024-2027 aan. Met deze begroting legt het college een sluitende begroting ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad, die een stevige basis vormt voor de komende jaren.

Opgaven

De begroting 2024-2027 bevat de beleidsmatige en financiële vertaling van de opgaven zoals opgenomen in het collegeprogramma 2022-2026. Dit zijn  de opgaven ‘Levendige dorpen’, ‘Duurzaamheid’, ‘Inclusieve samenleving’ en de ‘Hoeksche Waard in de omgeving’.

Sluitende begroting, maar onzekerheden vanaf 2026

De hoge inflatie van de afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren hebben invloed op de uitgaven van de gemeente. Ook andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen werken door in de financiën van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de gestegen energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt.

De begroting is sluitend, maar de rijksmiddelen vanuit het gemeentefonds (grootste inkomstenbron gemeente) vanaf 2026 zijn op dit moment onzeker vanwege de val van het kabinet. Ondanks deze onzekerheden gaan wij door met onze dienstverlening en werken wij hard om de opgaven waar te maken.

Behandeling in de gemeenteraad

Op 9 november behandelt de gemeenteraad de programmabegroting tijdens de oordeels- en besluitvormende vergadering. De raadsvergadering is ook digitaal live te volgen via de pagina van de raad op onze website.