Terug naar het overzicht

Centrale as Numansdorp: rapport ter inzage en informatieavond op 28 juni

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Begin maart waren er verschillende verkeersmaatregelen te vinden op de Rijksstraatweg en Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp. Deze stonden er 4 weken en dienden als proef voor de herinrichting van deze straten. Daarna konden inwoners via een enquête hun mening geven over de proef. Tijdens een informatieavond voor de inwoners van Numansdorp op woensdag 28 juni vertellen wij graag hoe de proef is gegaan, wat de uitkomsten zijn van de enquête en hoe wij nu verder gaan.

Rapport ligt ter inzage

Goudappel Coffeng stelde een conceptrapport ‘Evaluatie en advies naar aanleiding van de verkeersproef’ op. Dit rapport ligt vanaf maandag 19 juni tot maandag 31 juli 2023 ter inzage voor inspraak. Tijdens deze periode kunnen inwoners van Numansdorp en andere belanghebbenden reageren op het rapport. Dit kan door het indienen van een zienswijze. U kunt het concept rapport bekijken op de pagina Centrale as Numansdorp.

Indienen zienswijze

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen tijdens de periode dat de stukken ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze digitaal indienen via het daarvoor bestemde webformulier. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. U kunt uw zienswijze ook met een brief bij ons indienen. U kunt uw zienswijze onder vermelding van ‘zienswijze concept rapport ‘Evaluatie en advies n.a.v. de verkeersproef Numansdorp’ richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

Alle zienswijzen verwerken wij in een zogenaamde nota van beantwoording. In deze nota geven we weer waar alle zienswijzen over gaan. Ook staat in de nota wat wij wel en niet van die reacties overnemen. We verwachten de nota van beantwoording na de zomervakantie klaar te hebben. Deze publiceren wij op onze site. Het definitieve rapport en advies, en de financiële consequenties, bieden we in oktober aan bij de raad voor besluitvorming.

Laat u informeren tijdens de informatieavond

De informatieavond op woensdag 28 juni is in het Numans-Dorps-huis en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De bijeenkomst kent een plenair deel met een presentatie waarbij wij u de belangrijkste uitkomsten vertellen. Deze start om 19.15 uur. Na dit deel is er de mogelijkheid om uw vragen te stellen. U bent van harte welkom.

Wij vragen u aan te melden

Dan kunnen wij voor voldoende zitplekken zorgen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ondersteuningpro@gemeentehw.nl onder vermelding van Informatieavond Numansdorp. We horen dan graag met hoeveel personen u komt. Uw aanmelding ontvangen we graag uiterlijk maandag 26 juni.

Vragen?

Wilt u liever een mondelinge zienswijze indienen? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met Martijn van der Ende via telefoonnummer 088 – 647 36 38 of via e-mail martijn.vanderende@gemeentehw.nl.