Terug naar het overzicht

Burgemeester Hoeksche Waard stelt onderzoek in naar cultuur en samenwerking ambtelijke en politiek-bestuurlijke organisatie

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester Aptroot heeft besloten een extern onderzoek te laten uitvoeren naar de cultuur en de samenwerking binnen de gemeente Hoeksche Waard. Het gaat daarbij om de organisatie in brede zin, dus zowel de ambtelijke als politiek-bestuurlijke organisatie. Het onderzoek start volgende week en wordt uitgevoerd door de heer Hans Andersson. De verwachting is dat het onderzoek minimaal 10 weken in beslag zal nemen.

Burgemeester Aptroot: “Ik ben ruim twee maanden waarnemend burgemeester van deze gemeente en heb gesprekken gevoerd met mensen uit alle lagen van de organisatie. Het waren veelal mooie, positieve gesprekken. Hoeksche Waard is een prachtige gemeente met een kwalitatief goede organisatie, maar er zijn zaken waar ik me zorgen over maak. Het gaat dan vooral om de cultuur en samenwerking in de organisatie. Ik kan daar, vanwege de vertrouwelijkheid van de gesprekken, niet verder op ingaan.

Mede door de met bestuurders en medewerkers gevoerde gesprekken heb ik besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de cultuur en de samenwerking binnen de gemeente. Hoeksche Waard is een fusiegemeente die op sommige terreinen de schaalsprong nog moet maken. Een onderzoek naar de cultuur binnen de gemeente kan ook daar aan bijdragen en is in lijn met de opdracht die ik van de Commissaris van de Koning heb meegekregen.”

Waarnemerschap

Burgemeester Aptroot is in maart 2022 na het vertrek van Bram van Hemmen gestart als waarnemend burgemeester van de gemeente. Met de Commissaris van de Koning is de verwachting uitgesproken dat de waarneming minimaal 1 jaar zal duren. Hiervoor is gekozen, zodat de waarnemer de tijd heeft om bestuurlijke rust te brengen.