Terug naar het overzicht

Bram van Hemmen kondigt vertrek aan als burgemeester van Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester Bram van Hemmen heeft de commissaris van de Koning en de gemeenteraad van Hoeksche Waard laten weten dat hij per heden zijn ambt neerlegt. De moeizame relatie met een aantal functionarissen ligt aan het vertrek ten grondslag. “Ik heb geconstateerd dat er intern andere verwachtingen van een burgemeester zijn, dan de wijze waarop ik mijn rol wil invullen”, aldus Bram van Hemmen.

“Ik neem dit besluit met pijn in het hart. Hoeksche Waard is een prachtige gemeente waar mijn gezin en ik ons thuis voelen. Het is bovendien een gemeente waar bewoners en bedrijfsleven op een fijne en creatieve manier samenleven en werken en waarvan ik twee jaar lang in crisistijd de trotse burgemeester mocht zijn.“

“Ondanks pogingen om de werkbare situatie te verbeteren, is dat helaas niet gelukt. Dat is niet goed voor de inwoners van de Hoeksche Waard, zeker niet met het oog op de naderende verkiezingen en formatie. Dat proces wil ik niet in de weg staan en daarom heb ik de commissaris van de Koning Jaap Smit laten weten dat ik vertrek.”

“Ik wil mijn dankbaarheid uiten aan allen die mij in de gelopen periode hebben gesteund in mijn werk, vooral aan de collegeleden, raadsleden en ambtenaren die elke dag werken aan het goede voor de Hoeksche Waard. Ik ga mij in de komende periode beraden op mijn toekomst.”

Reactie Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland

“Ik betreur het vertrek van Bram van Hemmen als burgemeester van de Hoeksche Waard. Ik heb begrip voor de afweging die hij heeft gemaakt en respecteer zijn besluit. Ik wil Bram van Hemmen bedanken voor zijn harde werk en inzet voor de inwoners en het bestuur van de Hoeksche Waard. In het bijzonder heb ik bewondering voor zijn inzet bij het realiseren van een opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente. Ik zal op zeer korte termijn een waarnemend burgemeester aanstellen”.

Reactie Adriaan van der Wulp, voorzitter vertrouwenscommissie gemeente Hoeksche Waard

“We hebben kennis genomen van het besluit van burgemeester. We betreuren de ontstane situatie en respecteren het besluit om zijn ambt neer te leggen. We richten ons op het doen wat het beste is voor de Hoeksche Waard”.