Terug naar het overzicht

Bram Roza; kunst, proza en herbruikbare bekers

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Aanstaande zaterdag, 17 juni, verzamelen kunst- en prozaliefhebbers uit de Hoeksche Waard en omstreken zich in Nieuw-Beijerland. Het goedbezochte Bram Roza festival heeft deze editie een duurzaam en circulair tintje. Samen met Gemeente Hoeksche Waard wordt het festival vrij van wegwerpplastics georganiseerd. Met onder meer herbruikbare bekers loopt de organisatie vooruit op de wet die per 1 januari 2024 van kracht wordt.

Met schrijvers, dichters, muzikanten en verschillende workshops trekt het Bram Roza festival ieder jaar veel bezoekers van binnen en buiten de Hoeksche Waard. Het festivalterrein wordt georganiseerd aan ’t Gors aan de Spuidijk in Nieuw-Beijerland. Dit jaar heeft ook Gemeente Hoeksche Waard een kraam op de kunst- en cultuurmarkt op het buitenterrein. Bezoekers krijgen bij de kraam van de gemeente meer informatie over de duurzame en circulaire ambities. Een van die ambities is het organiseren van afvalvrije evenementen door onder meer in te zetten op hergebruik van bekers en het scheiden van afval. Samen met verschillende verenigingen en organisatoren werkt de gemeente aan pilots om hier ervaring in op te doen en te leren wat er nodig is om per 1 januari 2024, als de wet van kracht wordt, evenementen zonder ‘single use plastics’ te organiseren. Het Bram Roza festival is een van de pilots en de organisatie zet in op hergebruik van bekers en het scheiden van afval.

Circulaire aanpak

De aandacht die de gemeente aan hergebruik geeft, is onderdeel van een bredere circulaire aanpak. Wethouder Paul Boogaard (circulaire economie): “Onze grondstoffenvoorraad is eindig en raakt snel op. De gemeente werkt toe naar een 100% circulaire economie in 2050. Binnen zo’n economie behouden grondstoffen hun waarde en bestaat er eigenlijk geen afval meer. Dat heeft ook een positief effect op het verminderen van CO2-uitstoot. Bovendien biedt het ondernemers ook kansen om met nieuwe verdienmodellen toekomstbestendig te worden. Het is daarom nuttig om te leren van pilots zoals hier op het Bram Roza festival.” De gemeente presenteert op het festival ook het opgeruimde typetje Nico de Kliko. Deze straatartiest beweegt zich tussen de mensen door en gaat met bezoekers in gesprek over afval.

Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD) zet op het festivalterrein verschillende afvalbakken neer waarmee afval gescheiden wordt ingezameld. Achteraf analyseert de RAD het ingezamelde afval om inzicht te krijgen in de verschillende afvalstromen. Op 8 juli vindt de volgende pilot plaats bij het feest dat door de Plattelandsjongeren wordt georganiseerd. Gemeente Hoeksche Waard ondersteunt ook daar de organisatie.