Terug naar het overzicht

Bijeenkomst maandag 8 mei voor horeca-ondernemers en verenigingen met een kantine

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Als horeca-ondernemer of vereniging met een kantine bent u maandag 8 mei van 11.00 tot 12.00 uur van harte welkom op een bijeenkomst in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. U kunt dan uw reactie geven op een ontwerpbesluit (voornemen) dat het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard op dinsdag 18 april heeft genomen.

Dit besluit gaat over hoe het college de raad wil adviseren over de harmonisatie van de schenk-, sluitings- en terrastijden voor horeca en verenigingen met een kantine. Vanuit de voormalige Hoeksche Waardse gemeenten zijn er nu nog onderlinge verschillen in diverse tijden. Daarnaast staat de regelgeving verspreid over 2 verordeningen, namelijk in de nu nog geldende Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard eerste herziening (APV) en in de Drank- en Horecaverordening Hoeksche Waard (DHW-verordening). Het college heeft het voornemen uitgesproken om de regelgeving uit de DHW-verordening over te hevelen naar de APV.

Uw reactie geven op harmonisatie schenk-, sluitings- en terrastijden

Het ontwerpbesluit kunt u in dit document nalezen. Hierin vindt u ook de overzichten van hoe het nu is en wat het uitgangspunt is van hoe het wordt. Wij nodigen horeca-ondernemers en verenigingen met een kantine uit om hierop een reactie te geven. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst op maandag 8 mei door een e-mail te sturen naar nieuweAPVtijden@gemeentehw.nl. Kunt u hierbij niet aanwezig zijn? Stuur dan uiterlijk dinsdag 16 mei uw reactie naar e-mail nieuweAPVtijden@gemeentehw.nl. Ook kunt u dit e-mailadres gebruiken voor het stellen van vragen.