Terug naar het overzicht

Begroting 2024 van de gemeente Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft de programmabegroting 2024 opgesteld. De door de raad vastgestelde beleidsuitgangspunten uit de Perspectiefnota 2024 zijn hiervoor de basis.

Op donderdag 9 november behandelt de gemeenteraad deze ‘Begroting 2024’. De Begroting 2024 ligt ter inzage in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. U kunt de begroting ook bekijken en downloaden via onze website.