Terug naar het overzicht

Afspraken voor toekomstbestendige huurwoningen in de Hoeksche Waard

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vandaag ondertekenden gemeente Hoeksche Waard, HW Wonen, Huurdersvereniging Hoeksche Waard en Kerngroep Wonen Welzijn Zorg (WWZ) de prestatieafspraken 2023 en 2024 voor passende, levensloopbestendige, duurzame en betaalbare huurwoningen in vitale dorpen in de Hoeksche Waard.

De Regionale Woonvisie Hoeksche Waard 2030 vormt de basis voor de prestatieafspraken. Ieder jaar vernieuwen de partners bestaande afspraken voor de langere termijn, maken ze nieuwe afspraken en bepalen ze met welke acties ze aankomende jaren aan de slag gaan. De afspraken beschrijven hoe de partijen een bijdrage leveren aan toekomstbestendige huurwoningen in de gemeente.

Energiebesparen

Ook krijgt de problematiek rondom energiekosten en groeiende bevolkingsgroepen die huisvesting en zorg nodig hebben, veel aandacht. Het onderwerp duurzaamheid is een belangrijk thema waarover afspraken zijn gemaakt. Het gaat dan om afspraken die het energiezuinig maken van bestaande woningen en nieuwbouw moeten versnellen. Bouwmaterialen moeten worden hergebruikt en partijen houden rekening met klimaatverandering en de natuur. Het versneld energiezuinig maken van woningen is belangrijk vanuit duurzaamheid, maar ook zeker vanuit betaalbaarheid en comfort voor de huurders. Preventie, bewustwording, ontmoeten, sociale samenhang, leefbaarheid en levendige dorpen zijn de andere thema’s die terug te vinden zijn in de afspraken.

Meer sociale (tijdelijke) huurwoningen

De partijen spraken af om voor meer sociale huurwoningen te zorgen door nieuwe (tijdelijke) woningen te bouwen om zo de huidige druk op de woningmarkt op te vangen. Wethouder Robin Heij: “Door naast het bouwen van permanente woningen ook sneller tijdelijke huurwoningen te realiseren, verminderen we de druk op de reguliere huurwoningen. Tijdelijke woningen zijn een belangrijk thema in de prestatieafspraken van 2023 en 2024. De nood is hoog en zo kunnen we groepen woningzoekenden snel en op korte termijn een plek bieden om te wonen op ons eiland.” 

Een passende woning voor iedereen

Als uitwerking van de Wonen Welzijn en Zorg visie ontwikkelen de partijen gezamenlijk dorpsaanpakken. In een dorpsaanpak brengen we in kaart wat specifiek nodig is op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg. Wethouder Joanne Blaak-van de Lagemaat (Zorg en Welzijn): “Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en een huis hebben dat past bij iedere levensfase.”

Dennis Lausberg (directeur-bestuurder HW Wonen) vult aan: ‘’We vinden het belangrijk dat ouderen en mensen met een zorgvraag zelfstandig kunnen wonen in hun eigen dorp in een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. En dat, als het nodig is, zorg en ondersteuning in de buurt is. Onze ambitie is dat er voor elk dorp een goed functionerende dorpsaanpak is.’’

Meer informatie

De Prestatieafspraken Hoeksche Waard 2023 en 2024 zijn te vinden op onze website.