Terug naar het overzicht

Aan de slag met de uitgangspunten voor het mobiliteitsplan. Doet u mee?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De uitgangspunten voor het nieuwe mobiliteitsplan zijn bekend. De gemeenteraad stelde deze tijdens de vergadering van dinsdag 23 april vast. De volgende stap is om te kijken waar de kansen en uitdagingen liggen voor deze uitgangspunten. Dit doen we graag met inwoners. Zij maken elke dag gebruik van onze wegen. Op dinsdag 14 en 21 mei organiseren we bijeenkomsten waarbij inwoners met ons kunnen meedenken en praten over de kansen en uitdagingen.

Eerder gingen we tijdens bijeenkomsten met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek over onder andere de uitkomsten van de enquête over mobiliteit en de doelen en ambities voor het nieuwe mobiliteitsplan. Nu we de uitgangspunten weten willen we samen met inwoners kijken wat de kansen en uitdagingen zijn. Tijdens twee bijeenkomsten willen we graag met u in gesprek over 4 thema’s:

 • Dorpen – Welke straten kunnen van 50km/u naar 30km/u? Welke kansen zijn er
  om doorgaand verkeer via een andere route te leiden?
 • Mobiliteitsnetwerken – Hoe zien de gewenste routes voor auto’s,
  landbouwverkeer en fietsers eruit? Hoe gaan we met sluipverkeer om?
 • Fietsen – Hoe ziet het huidige fietsnetwerk eruit? Waar zijn de ontbrekende
  verbindingen? Wat zijn de kansen?
 • Bebouwde dijken en buurtschappen – Hoe ziet de ideale dijk eruit? Hoe kunnen
  we de dijken beter inrichten?

Alle input uit deze bijeenkomsten zetten we om naar een gewenste toekomstsituatie op het gebied van mobiliteit.

U bent van harte welkom

We organiseren 2 bijeenkomsten waarbij we de Hoeksche Waard opdelen in 2 deelgebieden; deelgebied oost (alle dorpen en buurtschappen ten oosten van de A29) en deelgebied west (alle dorpen en buurtschappen ten westen van de A29). Tijdens de avonden bespreken we het betreffende deelgebied. Het is daarom het meest logisch om aan te sluiten bij de avond voor het deelgebied waar u woont.

DatumLocatieDeelgebiedGraag aanmelden
vóór
Dinsdag 14 mei
19.15 uur – inloop
19.30 uur – start
21.30 uur – eind
Dorpshuis Streona,
Stockholmplein 6,
Strijen
OostVrijdag 10 mei
Dinsdag 21 mei
19.15 uur – inloop
19.30 uur – start
21.30 uur – eind
Dorpshuis De
Swaensvoet –
Marktveld 9, Nieuw-
Beijerland
WestVrijdag 17 mei

Wij ontvangen graag uw aanmelding

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar sander.devries@gemeentehw.nl. Geef hierbij aan naar welke bijeenkomst u gaat en met hoeveel personen u komt. Voor meer informatie kijkt u op de pagina van het mobiliteitsplan.