Terug naar het overzicht

3 garageboxen in Zuid-Beijerland gesloten na drugsvondst

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Burgemeester Aptroot heeft 3 garageboxen in Zuid-Beijerland laten sluiten. 2 garages die bij een woning aan de Dorpsstraat horen worden op grond van de Opiumwet voor 3 maanden gesloten. 1 garagebox aan de Griegstraat wordt voor een jaar gesloten. De politie trof tijdens de invallen verdovende middelen aan.

Het sluiten van een garagebox  is een forse maatregel. De gemeente maakt hiermee een einde aan de bekendheid en het gebruik van de locatie als drugspand. Ook wordt hiermee een helder signaal afgegeven: we pakken deze vorm van criminaliteit stevig aan. Bij het sluiten van een pand wordt een zegel aangeplakt. Het opzettelijk verbreken of beschadigen van de zegels is strafbaar en dus een misdrijf.

Samenwerking is belangrijk

Samen met de politie, het Openbaar Ministerie, andere veiligheidspartners en inwoners werkt de gemeente aan het behoud van een veilige en leefbare Hoeksche Waard. Het sluiten van een drugspand past bij de aanpak om ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Meld drugsoverlast of vermoedens van hennepteelt

Burgemeester Aptroot roept bewoners op om verdachte situaties rondom woningen of panden te blijven melden. Dat kan bij de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of meld het via de website van Meld Misdaad Anoniem.

De handel en productie van drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. Bovendien is een drugspand een gevaar voor de directe omgeving. Denk hierbij aan brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting, lekkage en stank. Gemeente en politie roepen inwoners daarom op om signalen van criminele activiteiten te melden.