De laatste Wob-verzoeken

Op deze pagina vindt u de Wob-verzoeken van de Hoeksche Waard. Momenteel worden alle Wob-verzoeken die vanaf januari 2019 zijn ingediend geplaatst met terugwerkende kracht.

Woo-verzoek over overeenkomst sloop woning Pesanthof Westmaas

Z.22.146737

Verzoeker vraagt om een afschrift van een overeenkomst over een woning in het gebied Pesanthof in Westmaas

Woo-verzoek over ontsluiten Leenheerenpolder

Z.22.133855

Verzoeker vraagt om verschillende documenten over de ontwikkeling en ontsluiting van de Leenheerenpolder, de aanwijzing en voorwaarden van het stiltegebied in het zuidwestelijk deel van de Hoeksche Waard, de omgevingsvergunning van uitbreiding van Kleinjan B.V.

Woo-verzoek over de Havenverordeningen voor 2005

Z.22.150510

Woo-verzoek over alle Havenverordeningen en aanverwante beleidsstukken van de gemeente Cromstrijen van voor 2005 en beleidsstukken waarnaar in de Havenverordening 2005 wordt verwezen.

Woo-verzoek over de intentieovereenkomst Prinses Irenestraat 6 Oud-Beijerland

Z.22.145333

Woo-verzoek over de intentieovereenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en de andere partijen over de locatie Prinses Irenestraat 6 in Oud-Beijerland.

WOB-verzoek offerte Even Buiten

Z.22.143843

Verzoeker vraagt mondeling om de stukken van de offerte van de landschapsarchitect voor het project Even Buiten, Beneden-Oostdijk in Oud-Beijerland.

WOB-verzoek over aanstelling (voormalig) politici en bestuurders

Z.19.037724

WOB-verzoek over aanstelling (voormalig) politici en bestuurders

Wob-verzoek over de WOZ

Z.21.127648

Wob-verzoek over de WOZ in het openbaar openbaarmaking voor eenieder van reeds geproduceerde bescheiden besluiten, overzichten, correspondentie, interne notities en alle overige relevante stukken.

Wob-verzoek over HWwerkt aanvulling op eerder verzoek

Z.21.104315

Wob-verzoek naar aanleiding van de verstrekte informatie in een eerder verzoek over HWwerkt.

Wob-verzoek over de grondslag van besluitvorming betreft het niet plaatsen van technische vragen gesteld door Raadsleden aan het college op de site

Z.21.119627

In het wob-verzoek wordt gevraagd om de volgende informatie: 1. De beslissing die aan het niet meer openbaar maken van de technische vragen en de antwoorden erop ten grondslag ligt. Hierbij wordt specifiek gevraagd naar: – de documenten, – het verslag van dit overleg en – de mail die hierover is gewisseld. 2. Alle technische vragen (ook de mondeling opgetekende) gesteld door raadsleden aan het college vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2021 en de antwoorden daarop.

Wob-verzoek Bartels Consultancy B.V. over WOZ

Z.20.080328

Wob-verzoek om openbaarmaking van reeds geproduceerde bescheiden, welke zien op de wijze van waardering in het kader van de WOZ.

Wob-verzoek over bestemmingsplan en notulen raadsvergaderingen inz. uitrit Industrieterrein Numansdorp Einsteinstraat met Rijksstraatweg (N488)

Z.19.040699

Wob-verzoek om notulen raadsvergaderingen over uitrit Industrieterrein Numansdorp Einsteinstraat met Rijksstraatweg (N488). Bestemmingsplan van – over uitrit Industrieterrein Numansdorp Einsteinstraat met Rijksstraatweg (N488).

Wob-verzoek over stukken inzake bestuurlijke boetes die niet zijn opgelegd

Z.20.052295

Wob-verzoek over stukken t.a.v. de Kinderopvangorganisatie ABBW (Holding) / Partez Oud-Beijerland inzake besluitvorming omtrent bestuurlijke boetes die in 2018 niet zijn opgelegd.

Wob-verzoek verkeerscirculatieplan Numansdorp

Z.19.046509

Wob-verzoek over bestuurlijke argumenten plaatsen poller verkeerscirculatieplan Numansdorp.

Wob-verzoek over de WOZ

Z.21.127648

Wob-verzoek over de WOZ met betrekking tot openbaarmaking voor eenieder van reeds geproduceerde bescheiden besluiten, overzichten, correspondentie, interne notities en alle overige relevante stukken.

Wob-verzoek over een (stedenbouwkundige) visie m.b.t. locatie Scheepmakershaven 1 te Oud-Beijerland

Z.21.117221

Verzoek naar alle in de afgelopen 10 jaar aan het college/collegeleden geadviseerde documenten en/of in of door het college c.q. met de collegeleden besproken documenten en/of alle vastgelegde documenten betreffende het voorbereiden, vastleggen, of uitvoeren van een stedenbouwkundige visie met betrekking tot de locatie Scheepmakershaven 1 te Oud-Beijerland.

Wob-verzoek over plaatsen Windmolenpark aan de Oude Maas

Z.21.121798

Verzoek om informatie over gemaakte afspraken met betrokken ‘investeerders’ zoals Vattenfall, Eneco en Renewable Factory over windmolens en windmolenparken.

Wob-verzoek over gegevens woonplaats wethouder H. van Waveren

Z.21.122216

Onderzoek woonplaatsen wethouders.

Wob-verzoek over gemeentelijk onderzoek m.b.t. de levensvatbaarheid van lunchcafé Zonder Meer te Oud-Beijerland

Z.20.065613

Verzoek over gemeentelijk onderzoek uit 2018 met betrekking tot de levensvatbaarheid van lunchcafé Zonder Meer te Oud-Beijerland

WOB-verzoek over het fietspad Zalmpad te Oud-Beijerland

Z.20.067832

Verzoek om vergunning te sturen van de aanleg van het fietspad over het Zalmpad te Oud-Beijerland.

Wob-verzoek over facturen

Z..21.108238

Wob-verzoek over afschrift van alle facturen die sinds 1 januari 2019 ontvangen zijn inzake inhuur externe dienstverleners in het kader van de lokale belastingheffing en/of uitvoering van de wet Woz

Wob-verzoek over keuze informeren klanten over einde indicatietermijn

Z.21.118972

Klanten worden niet proactief benaderd als hun Wmo-indicatie bijna afloopt (bijvoorbeeld bij begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke hulp), maar moeten zelf in de gaten houden wanneer deze eindigt. Waarom is hiervoor gekozen?

Wob-verzoek over besluitvorming parkeerterrein Torensteepolder Numansdorp

Z.19.046663

Vragen met betrekking tot de besluitvorming van het parkeerterrein Torensteepolder te Numansdorp.

Wob-verzoek over herstelbestemmingsplan bouw woning Laan van Heemstede te Puttershoek

Z.19.047112

Wob-verzoek over verzoek tot inzicht in informatie ten aanzien van het herstelbestemmingsplan bouw woning Laan van Heemstede (naast 60) te Puttershoek

Wob-verzoek over Register van Verwerkingen in het kader van de AVG

Z.19.007583

Wob-verzoek over Register van Verwerkingen in het kader van de AVG van de voormalige gemeenten binnen de Hoeksche Waard.

Wob-verzoek over (concessie) overeenkomsten voor wat betreft de exploitatie van rotonde- en lichtmastreclame

Z.21.125393

Wob-verzoek over (concessie) overeenkomsten tussen gemeente Hoeksche Waard en de C & W groep B.V. voor wat betreft de exploitatie van rotonde- en lichtmastreclame.

Wob-verzoek over graafwerkzaamheden Heinenoord

Z.21.123119

Wob-verzoek betreft gegevens van firma’s die op of omstreeks 29 oktober Wilhelminastraat 29 te Heinenoord graafwerkzaamheden hebben verricht.

Wob-verzoek over fietsverbinding vanuit de Torensteepolder te Numansdorp

Z.19.046664

Vragen over de fietsverbinding vanuit de Torensteepolder te Numansdorp

Wob-verzoek over notulen Monumentencommissie van de Gemeente Strijen van 4 april 2008

Z.19.008644

Wob-verzoek om afschrift van de notulen van de Monumentencommissie van de Gemeente Strijen van 4 april 2018.

Wob-verzoek over wachtgeld onder oud-wethouders

Z.19.004406

Wob-verzoek over wachtgeld onder oud-wethouders

Wob-verzoek over beleidsafspraken betreffende perceel Polderdijk 7 te Maasdam

Z.21.110544

Wob-verzoek om inzage in documenten, over beleidsafspraken betreffende perceel Polderdijk 7 te Maasdam

Wob-verzoek omtrent openbare verlichting

Z.21.105817

Wob-verzoek/informatieverzoek omtrent openbare verlichting

Wob-verzoek over de onderwerpen van alle Wob-verzoeken vanaf 23 juni 2019

Z.21.103693

Wob-verzoek over de onderwerpen van alle wob-verzoeken vanaf 23 juni 2019

Wob-verzoek over herstelkosten beschadigde rioolput door maaiwerkzaamheden

Z.21.103664

Opgave herstelkosten beschadigde rioolput en doorspuitput van gemeentelijke rioolpersleiding door maaiwerkzaamheden op 10 mei 2019, locatie hoek Molendijk/Jan Vollaardsweg, Zuid-Beijerland, naast in/uitrit, in opdracht van WSHD.

Wob-verzoek over vindplaats van relevante informatie openbare verlichting

Z.21.102551

Wob-verzoek betreft vindplaats van relevante informatie openbare verlichting (verzoek afgewezen).

Wob-verzoek omtrent openbare verlichting, smartcities, aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren

Z.21.101644

Wob-verzoek omtrent informatie over openbare verlichting in de gemeente, smartcities, aanleggen van digitale en/of draadloze infrastructuren.

Wob-verzoek over leeftijdscategorieën HW Werkt

Z.21.101409

Wob-verzoek over de reden dat leeftijdscategorieën zijn ingevoegd in de caseloads van HW Werkt.

Wob-verzoek over bezwaar X van café De Vrije Wereld, op besluit op bezwaar met betrekking tot café X in Numansdorp van 21-01-2020

Z.21.099793

Wob-verzoek over bezwaar X van café De Vrije Wereld, op besluit op bezwaar met betrekking tot café X in Numansdorp van 21-01-2020

Wob-verzoek over factuur mediation

Z.21.094002

Wob-verzoek over (nota) factuur van de onkosten van de mediation

Wob-verzoek over besluitvorming zonneweiden Heinenoord en overleg ENECO/A.S.R.

Z.21.093969

Wob-verzoek om alle documenten in de besluitvorming en verslagen rondom de aanleg van de zonneweide in Heinenoord.

Wob-verzoek over participatie in de voormalige gemeente Binnenmaas aangaande 'Visie De Buitenzomerlanden'

Z.21.094939

Wob-verzoek over alle mogelijk vormen van participatie die hebben plaatsgevonden in de voormalige gemeente Binnenmaas aangaande ‘Visie De Buitenzomerlanden’

WOB-verzoek over zendmast T-Mobile Randweg/Binnenpad te Oud-Beijerland

Z.21.093557

Verzoek om alle correspondentie: 1. (zowel schriftelijk als digitaal) tussen T-Mobile en de gemeente vanaf de eerste acties om te komen tot plaatsing van de huidige mast; 2. m.b.t. de komende verwijdering van de huidige mast en mogelijke plaatsing van een nieuwe zendmast; 4. Met de grondeigenaar over de huidige en/ of toekomstige mast 5. Tussen de gemeente en HW Wonen m.b.t. de huidige mast en mogelijke plaatsing op een van hun gebouwen.

Wob-verzoek over herontwikkeling bestemmingsplan bij de watertoren 's-Gravendeel

Z.21.087815

Verzoek om alle documenten betreffende ontwerp dan wel wijziging of plannen tot herontwikkeling van het bestemmingsplan ‘Bij de Watertoren, ’s-Gravendeel’ over de periode 1-6-2019 tot en met heden

Wob-verzoek over onderzoek HW werkt

Z.21.087556

Wob-verzoek over onderzoek HW werkt

Wob-verzoek betreffende correspondentie over fonteinen, waterkunstwerken, fonteinbouw en fonteinonderhoud in de gemeente Hoeksche Waard

Z.20.079611

Wob-verzoek betreffende alle correspondentie (zowel schriftelijk, per email, als ook via alle andere beschikbare digitale en analoge middelen) vanaf 01-01-2020 tot heden over fonteinen, waterkunstwerken, fonteinbouw en fonteinonderhoud in de gemeente Hoeksche Waard.

Wob-verzoek over totstandkoming Regionale Energie Strategie

Z.20.063774

Wob-verzoek over informatie in het kader van de totstandkoming van de Regionale Energiestrategie.

Wob-verzoek over verkeerscirculatieplan (VCP) Numansdorp 2018

Z.19.046119

Wob-verzoek inhoudende: – Opdrachtomschrijving door de gemeente Cromstrijen van het verkeerscirculatieplan aan de opdrachtnemer; – Het verkeerscirculatieplan 2018.

Wob-verzoek over plannen tot aanleggen zonnepark in Piershil

Z.19.038594

Wob-verzoek over stukken, correspondentie en beleidskaders met betrekking tot plannen tot aanleggen zonnepark aan de Oud Piershilseweg in Piershil,

Wob-verzoek Bartels Consultancy B.V. over WOZ c.a.

Z.19.003929

Wob-verzoek om openbaarmaking van reeds geproduceerde bescheiden, welke zien op de wijze van waardering in het kader van de WOZ.

Wob-verzoek over bomenkap N489

Z.19.034755

Wob-verzoek inzake bomenkap N489 om ‘inzage te geven in besluitvorming, rapportage onderzoek, bomenschouw’

Wob-verzoek over herinrichting Fortlaan

Z.20.056456

Wob-verzoek over herinrichting Fortlaan (het wegontwerp, het overzicht van de mogelijkheden voor het verbreden van de weg en de aanleg van een voetpad, de planning met betrekking tot het openstellen van de Fortlaan).

Wob-verzoek over participatiebijeenkomsten inzake plannen Visie Buitenzomerlanden

Z.21.083976

In het kader van de participatiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden in het kader van Visie Buitenzomerlanden, waaronder participatiebijeenkomst 2 die gehouden is op 20 januari 2020 wordt verzocht om ‘Uitkomsten van deze avonden; notulen, verslag(en) en andere uitkomsten en bevindingen die deze avonden zijn verzameld.

Wob-verzoek over schuren

Z.21.111059

Wob-verzoek over schuren eind Laan van Heemstede te Puttershoek percelen Puttershoek E 116 en Maasdam G 508

Wob-verzoek over documenten/gegevensdragers welstandsadviezen Binnenmaas

Z.19.046191

Wob-verzoek om binnen 4 weken alle documenten/gegevensdragers over welstandsadviezen gemeente Binnenmaas van 2014-2018 zoveel mogelijk digitaal aan te leveren.

Wob-verzoek over werkzaamheden ter hoogte van Vrijthofflaan 23 te Numansdorp

Z.21.120813

Wob-verzoek over welke firma’s op of omstreeks 1 oktober 2021 ter hoogte van Vrijthofflaan 23 te Numansdorp hebben gewerkt voor het achterhalen van een kabelschade.

Wob-verzoek over stikstofbesluit Raad van State

Z.19.043357

Wob-verzoek over alle documenten betreffende de gevolgen van het stikstofbesluit van de Raad van State van 29 mei 2019.

Wob-verzoek over kosten van afscheidsfeesten van de voormalige gemeenten

Z.19.048780

Wob-verzoek over kosten van afscheidsfeesten van de voormalige gemeenten m.b.t. herindeling waaruit de gemeente is ontstaan. Het gaat hier om inzage in het totaal van de kosten van de afscheidsbijeenkomsten van de gemeente voor burgers, medewerkers, politici en anderen met een toelichting waar het geld aan is uitgegeven.

Wob-verzoek over werkzaamheden nabij Belcampohof 71 te Oud-Beijerland

Z.20.068021

Wob-verzoek over gegevens van de partij die op of omstreeks 31-10-2019 werkzaamheden heeft verricht nabij Belcampohof 71 te Oud-Beijerland.

Wob-verzoek over overeenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en Reclanet

Z.20.079894

Wob-verzoek over inzage van overeenkomst tussen gemeente Hoeksche Waard en Reclanet voor wat betreft de exploitatie van lichtmastreclame.

Wob-verzoek over WOZ

Z.20.080328

Wob-verzoek over openbaarmaking van reeds geproduceerde bescheiden, welke zien op de wijze van waardering in het kader van de WOZ.