30 juni 2021 werd bekend gemaakt dat minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloot tot maatregelen om de snelheid op de Haringvlietbrug te verlagen. Tot aan de renovatie in 2023 geldt een maximale snelheid van 50 km per uur.

Het rijdek van de brug bestaat uit aluminium platen die met klemmen aan de klep van de brug zijn bevestigd. Het gaat om 210 platen en 700 klemmen. De klemmen trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. De sterkte van de trillingen wordt bepaald door de hoeveelheid verkeer, het gewicht van het (vracht)verkeer en de snelheid waarmee het verkeer over de brug rijdt. Er zijn nieuwe klemmen ontworpen en aangebracht die beter bestand zouden moeten zijn tegen de trillingen, maar deze leveren niet het gewenste resultaat.  Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer. Om een veilig gebruik van de brug tot aan vervanging van de klep in 2023 te garanderen besloot de minister daarom tot deze maatregel.

Deze maatregelen zijn aanvullend op de al geplande renovatie van de Haringvlietbrug. Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug heeft  begin 2023 het einde van zijn technische levensduur bereikt en kan dan niet meer veilig bediend worden voor de hoge scheepvaart. De voorbereiding om de klep van de Haringvlietbrug te vervangen is in volle gang. Volgens de huidige planning van RWS wordt de klep van de Haringvlietbrug medio 2023 vervangen en voorzien van nieuwe systemen voor de bediening, besturing en bewaking van de brug. De Haringvlietbrug is tijdens de vervanging van de klep meerdere weken afgesloten voor het wegverkeer. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RWS.

Het vaste deel van de brug en de A29 worden volgens de planning van RWS na 2025 gerenoveerd.

Gemeente Hoeksche Waard werd, evenals andere gemeenten en belanghebbende partijen, eind juni volledig verrast door de aangekondigde maatregelen. Het voorstel om de maximumsnelheid te verlagen naar 50 km per uur door het afsluiten van een rijbaan per rijrichting en dat voor een periode van 2 jaar (tot aan de renovatie in 2023), was voor ons onaanvaardbaar. De bereikbaarheid van ons eiland wordt hierdoor te sterk aangetast en de economische schade is enorm.

Effecten ook in de regio

De nadelige effecten van de aangekondigde maatregelen zijn niet alleen in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee te merken. Ook West-Brabant en Zeeland en de havens van Rotterdam en Antwerpen ondervinden de gevolgen. Daarnaast is er een fikse toename van de verkeersdrukte op de A16 bij Dordrecht, de N57 en daardoor een terugslag van het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam.

Samen optrekken

Wij waren als gemeente op allerlei manieren met buurgemeenten, havenbedrijven, de provincie(s) en andere betrokken partijen in overleg over het besluit van de minister. Samen zochten we naar alternatieven of oplossingen die minder en minder langdurige hinder voor het wegverkeer opleveren.

Insteek gemeente Hoeksche Waard

Als gemeentebestuur maakten we duidelijk kenbaar erg ongelukkig te zijn met de aangekondigde maatregelen. We hebben ingezet op de volgende punten:

  • 2 rijbanen per rijrichting open, waarbij naar andere mogelijkheden gekeken moet worden om de maximum snelheid van 50 km per uur te handhaven (bijvoorbeeld trajectcontrole).
  • Er moet een structurele oplossing komen voor zowel de hulpdiensten als het openbaar vervoer zodat die niet in de file terechtkomen.
  • We zijn blij dat RWS geluisterd heeft naar ons pleidooi om de parallelweg af te sluiten voor sluipverkeer. Zolang er op de Haringvlietbrug maar één rijstrook in elke richting beschikbaar is sluit RWS de parallelbaan af voor gewoon verkeer. Landbouwvoertuigen, hulpdiensten (inclusief huisartsen), verloskundigen en fietsers/bromfietsers kunnen wel gebruik maken van de parallelweg.
  • RWS moet zorgen voor een goede communicatie tussen betrokken organisaties en met de bewoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.
  • RWS moet aandacht hebben voor acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • Rijkswaterstaat moet snel gaan nadenken over schadevergoedingen voor ondernemers, waaronder ondernemingen in de recreatievaart.

Op dit moment is er voor hoge scheepvaart slechts een opening per week op vrijdag om 12 uur. De opening van de brug volgt direct na een inspectie van de klemmen.

Wilt u maatwerk advies als ondernemer over het aanpassen van uw mobiliteit voor uw medewerkers? Neem dan contact op met De Verkeersonderneming door te mailen naar info@verkeersonderneming.nl o.v.v. maatwerkadvies Haringvlietbrug. Of kijk op de website van Ways2go.

Bericht voor ondernemers

Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. Helaas kunnen we op veel van die vragen op dit moment geen antwoord geven. We hebben bij RWS benadrukt dat ze moeten zorgen voor goede informatieverstrekking aan en communicatie met alle belanghebbende partijen, en zeker ook de ondernemers. We vinden het wel belangrijk om signalen van ondernemers te horen, zodat we die mee kunnen nemen naar de verschillende overleggen waar gemeente Hoeksche Waard aan deelneemt. Informatie over de maatregelen aan de Haringvlietbrug is te vinden op de website van RWS. Daarnaast plaatsen we regelmatige updates over de stand van zaken bij het Ondernemersloket.

Ondernemers die vragen of signalen aan de gemeente willen doorgeven, kunnen een e-mail sturen naar: info@gemeentehw.nl.

Op deze plek op de website plaatsen we in de komende periode regelmatige updates over de ontwikkelingen rondom de Haringvlietbrug om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Rijkswaterstaat geeft meer informatie op een speciale projectwebsite.